Год. 18, бр. 2, 2018.

 

Весна З. Абадић

Марија М. Гордић
Универзитетска библиотекa, Крагујевац, Србија

 

ПЛАТФОРМА ЗА ОТВОРЕНУ НАУКУ

 

УДК: 027.8(497.11):371.38]:004.738.5

Кључне речи: отворена наука, платформа за отворену науку, BE-OPEN

 

Сажетак: Пратећи рад универзитетске јавности, уочавају се предности умреженог дигиталног окружења, којим свако може брже и лакше приступити оствареним резултатима истраживања. Масовна комуникација, без повреде кодекса академског интегритета, довела је до појаве нове парадигме: отворене науке (ОН). Библиотечко-информациони системи у Србији увелико раде на одрживом развоју дигиталних репозиторијума активно учествујући у пројектима Министарства НПРС. BE-OPEN (енг. Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science) као Ерасмус+ структурни пројект из области изградње капацитета у високом образовању, окупио је највеће државне унивезитете. Усвајањем “Платформе за отворену науку“, универзитети су у обавези да оформе институционалне платформе, као предуслов примене принципа отворене науке.

 

                                                         


 

НАУЧНИ РАДОВИ

 

Јелена Анђелковић, Даница Сеничић, Ранка Станковић

ПАРАЛЕЛИЗОВАНИ КОРПУС ЗА ДОМЕН МЕНЏМЕНТА: ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ

Цветана Крстев, Дени Морел, Душко Витас

ИНТЕГРАЦИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ВИШЕЈЕЗИЧНИ РЕЧНИК PROLEXBASE

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Василије Милновић

ПРЕЗЕНТАЦИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ, ИЗДАВАШТВА И КУЛТУРЕ НА САЈМОВИМА КЊИГА У СВЕТУ

Весна З. Абадић, Марија М. Гордић

ПЛАТФОРМА ЗА ОТВОРЕНУ НАУКУ

 

ПРИКАЗИ

 

Ивана Гавриловић

ФОКУС НА ОТВОРЕНОЈ НАУЦИ У УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

Бранислава Шандрих

ПРИКАЗ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ „ESSLLI 2018“

Емина Чано Томић

КОНФЕРЕНЦИЈА COBISS 2018