Год. 18, бр. 2, 2018.

 

Јелена Анђелковић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука, Србија

Даница Сеничић

Ранка Станковић
Универзитет у Београду
Рударско-геолошки факултет, Србија
 

ПАРАЛЕЛИЗОВАНИ КОРПУС ЗА ДОМЕН МЕНЏМЕНТА: ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ

 

УДК: 81'322.2
         81’373:005

Кључне речи: паралелизовани корпус, доменски корпус, терминологија, терминолошка јединица, менаџмент

Сажетак: У раду је представљен паралелизовани енглеско-српски корпус за домен менаџмента као једна од већих колекција доступна у оквиру алата за претраживање паралелизованих текстова Библиша. Поред описа садржаја корпуса и критеријума за његов одабир, као и самог процеса компилације и припреме текстова за корпус, у раду су кроз примере анализе корпуса приказане и могућности његове примене у различитим врстама лингвистичких студија, првенствено у терминолошким, компаративним и контрастивним истраживањима језика струке, истраживањима специјализованог и академског дискурса, у процесу превођења, али и у настави енглеског језика струке.

 

                                             


 

НАУЧНИ РАДОВИ

 

Јелена Анђелковић, Даница Сеничић, Ранка Станковић

ПАРАЛЕЛИЗОВАНИ КОРПУС ЗА ДОМЕН МЕНЏМЕНТА: ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ

Цветана Крстев, Дени Морел, Душко Витас

ИНТЕГРАЦИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ВИШЕЈЕЗИЧНИ РЕЧНИК PROLEXBASE

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Василије Милновић

ПРЕЗЕНТАЦИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ, ИЗДАВАШТВА И КУЛТУРЕ НА САЈМОВИМА КЊИГА У СВЕТУ

Весна З. Абадић, Марија М. Гордић

ПЛАТФОРМА ЗА ОТВОРЕНУ НАУКУ

 

ПРИКАЗИ

 

Ивана Гавриловић

ФОКУС НА ОТВОРЕНОЈ НАУЦИ У УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

Бранислава Шандрих

ПРИКАЗ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ „ESSLLI 2018“

Емина Чано Томић

КОНФЕРЕНЦИЈА COBISS 2018