God. 18, br. 2, 2018.

 

Jelena Anđelković
Univerzitet u Beogradu
Fakultet organizacionih nauka, Srbija

Danica Seničić

Ranka Stanković
Univerzitet u Beogradu
Rudarsko-geološki fakultet, Srbija
 

 

PARALELIZOVANI KORPUS ZA DOMEN MENDžMENTA: POSTUPAK PRIPREME I MOGUĆNOSTI PRIMENE

 

UDK: 81'322.2
          81’373:005

Ključne reči: paralelizovani korpus, domenski korpus, terminologija, terminološka jedinica, menadžment

Sažetak: U radu je predstavljen paralelizovani englesko-srpski korpus za domen menadžmenta kao jedna od većih kolekcija dostupna u okviru alata za pretraživanje paralelizovanih tekstova Bibliša. Pored opisa sadržaja korpusa i kriterijuma za njegov odabir, kao i samog procesa kompilacije i pripreme tekstova za korpus, u radu su kroz primere analize korpusa prikazane i mogućnosti njegove primene u različitim vrstama lingvističkih studija, prvenstveno u terminološkim, komparativnim i kontrastivnim istraživanjima jezika struke, istraživanjima specijalizovanog i akademskog diskursa, u procesu prevođenja, ali i u nastavi engleskog jezika struke.

 

                                                                           


 

NAUČNI RADOVI

 

Jelena Anđelković, Danica Seničić, Ranka Stanković

PARALELIZOVANI KORPUS ZA DOMEN MENDžMENTA: POSTUPAK PRIPREME I MOGUĆNOSTI PRIMENE

Cvetana Krstev, Deni Morel, Duško Vitas

INTEGRACIJA SRPSKOG JEZIKA U VIŠEJEZIČNI REČNIK PROLEXBASE

 

STRUČNI RADOVI

 

Vasilije Milnović

PREZENTACIJA SRPSKE KNJIŽEVNOSTI, IZDAVAŠTVA I KULTURE NA SAJMOVIMA KNJIGA U SVETU

Vesna Z. Abadić, Marija M. Gordić

PLATFORMA ZA OTVORENU NAUKU

 

PRIKAZI

 

Ivana Gavrilović

FOKUS NA OTVORENOJ NAUCI U UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI „SVETOZAR MARKOVIĆ“

Branislava Šandrih

PRIKAZ LETNJE ŠKOLE „ESSLLI 2018“

Emina Čano Tomić

KONFERENCIJA COBISS 2018