God. 18, br. 1, 2018.

 

Cvetana Krstev
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet, Srbija

Deni Morel
Univerzitet u Turu, Francuska

Duško Vitas
Univerzitet u Beogradu
Matematički fakultet, Srbija
 

 

INTEGRACIJA SRPSKOG JEZIKA U VIŠEJEZIČNI REČNIK PROLEXBASE

 

UDK: 811.163.41'322.2

Ključne reči: paralelizovani korpus, domenski korpus, terminologija, terminološka jedinica, menadžment

Sažetak: Ovaj rad predstavlja višejezični rečnik vlastitih imena Prolexbase, posebno njegov srpski deo. Predstavljena je kompleksnost vlastitih imena u srpskom jeziku, posebno odlike koje se tiču njihovog prevođenja: pravopis, derivacija, flektivne promene i dijalekatske varijacije. Opisuje se model baze \textit{Prolex}, sa posebnim osvrtom na rešenja neophodna za integraciju u nju srpskog jezika (korišćenje dva pisma, više nivoa derivacije, postojanje višestrukih oblika). Na kraju se daju neki brojčani podaci koji pokazuju  srpski jezik u bazi  Prolex.

 

                                                        


 

NAUČNI RADOVI

 

Jelena Anđelković, Danica Seničić, Ranka Stanković

PARALELIZOVANI KORPUS ZA DOMEN MENDžMENTA: POSTUPAK PRIPREME I MOGUĆNOSTI PRIMENE

Cvetana Krstev, Deni Morel, Duško Vitas

INTEGRACIJA SRPSKOG JEZIKA U VIŠEJEZIČNI REČNIK PROLEXBASE

 

STRUČNI RADOVI

 

Vasilije Milnović

PREZENTACIJA SRPSKE KNJIŽEVNOSTI, IZDAVAŠTVA I KULTURE NA SAJMOVIMA KNJIGA U SVETU

Vesna Z. Abadić, Marija M. Gordić

PLATFORMA ZA OTVORENU NAUKU

 

PRIKAZI

 

Ivana Gavrilović

FOKUS NA OTVORENOJ NAUCI U UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI „SVETOZAR MARKOVIĆ“

Branislava Šandrih

PRIKAZ LETNJE ŠKOLE „ESSLLI 2018“

Emina Čano Tomić

KONFERENCIJA COBISS 2018