Год. 18, бр. 2, 2018.

 

Бранислава Шандрих
Универзитет у Београду
Филолошки факултет, Србија
 

 

ПРИКАЗ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ „ESSLLI 2018“

 

                                                             


 

НАУЧНИ РАДОВИ

 

Јелена Анђелковић, Даница Сеничић, Ранка Станковић

ПАРАЛЕЛИЗОВАНИ КОРПУС ЗА ДОМЕН МЕНЏМЕНТА: ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ

Цветана Крстев, Дени Морел, Душко Витас

ИНТЕГРАЦИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ВИШЕЈЕЗИЧНИ РЕЧНИК PROLEXBASE

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Василије Милновић

ПРЕЗЕНТАЦИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ, ИЗДАВАШТВА И КУЛТУРЕ НА САЈМОВИМА КЊИГА У СВЕТУ

Весна З. Абадић, Марија М. Гордић

ПЛАТФОРМА ЗА ОТВОРЕНУ НАУКУ

 

ПРИКАЗИ

 

Ивана Гавриловић

ФОКУС НА ОТВОРЕНОЈ НАУЦИ У УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

Бранислава Шандрих

ПРИКАЗ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ „ESSLLI 2018“

Емина Чано Томић

КОНФЕРЕНЦИЈА COBISS 2018