Год. 18, бр. 2, 2018.

 

Василије Милновић
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд, Србија

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ, ИЗДАВАШТВА И КУЛТУРЕ НА САЈМОВИМА КЊИГА У СВЕТУ

 

УДК: 069.9(100):655.4(=163.41)"2018"

 

Сажетак: Овај рад представља наступ Републике Србије на међународним сајмовима књига у свету, са аспекта културне размене. Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић” поверена је 2018. године организација представљања српског издаваштва, књижевности и културе на сајмовима књига у Лајпцигу, Техерану, Пекингу, Москви и Франкфурту. Посебна пажња посвећена је обележавању стогодишњице краја Првог светског рата, али и указивању на актуелне јубилеје наших класика. Међународна стручна и општа јавност је информисана о најважнијим савременим српским ауторима, од којих су неки били и специјални гости ових наступа, као и о модерним класицима српске литературе. Презентације српске културе на међународним сајмовима књига показала је да је присутност Србије на оваквим манифестацијама веома важна јер доприноси  културној размени међу државама и народима и повећава видљивост Србије на светској културној мапи.

 

                                                


 

НАУЧНИ РАДОВИ

 

Јелена Анђелковић, Даница Сеничић, Ранка Станковић

ПАРАЛЕЛИЗОВАНИ КОРПУС ЗА ДОМЕН МЕНЏМЕНТА: ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ

Цветана Крстев, Дени Морел, Душко Витас

ИНТЕГРАЦИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ВИШЕЈЕЗИЧНИ РЕЧНИК PROLEXBASE

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Василије Милновић

ПРЕЗЕНТАЦИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ, ИЗДАВАШТВА И КУЛТУРЕ НА САЈМОВИМА КЊИГА У СВЕТУ

Весна З. Абадић, Марија М. Гордић

ПЛАТФОРМА ЗА ОТВОРЕНУ НАУКУ

 

ПРИКАЗИ

 

Ивана Гавриловић

ФОКУС НА ОТВОРЕНОЈ НАУЦИ У УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

Бранислава Шандрих

ПРИКАЗ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ „ESSLLI 2018“

Емина Чано Томић

КОНФЕРЕНЦИЈА COBISS 2018