God. 11, br. 2, decembar 2010.

 

Paolo Budroni
Univerzitet u Beču, Biblioteka i arhiva, Projekat Phaidra
 
PREISPITIVANjE UOBLIČAVANjA NOVE MATRICE ZAŠTITE I OČUVANjA KULTURNOG NASLEĐA
 
UDK: 005.923.2:004]:02, 026:004.738.52
Napomena: Ovaj članak je u Austriji objavljen u: Mitteilungen der VÖB (Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen & Bibliothekare) 63 (2010) Nr. 1/2; “Manifest zur Bildung einer Matrix [code], Sicherung und Verschleiß des Cultural Heritage in Europa”
Sažetak: Institucionalni repozitorijumi su trenutno u fazi transformacije u jedinstveno jezgro digitalnih zbirki. Za ovu transformaciju neophodno je prikazati principe koji se koriste u kreiranju matrice, a koji se mogu izvesti iz pravila za očuvanje kulturnog nasleđa, kako bi opstali tokom vremena. Ovi principi treba da budu izvedeni tako da budu razvijeni mnogo šire nego što bi se razvijali uobičajeni saveti i metode zavisni od tehnologije. Tehnologije dolaze i odlaze, ali očuvanje je zadatak koji treba da se izvršava nezavisno od trenutno uobičajenog načina razmišljanja. Očuvanje je kulturna misija, koja mora biti vodič našeg ponašanja. Kodeks koji izaberemo za zadatak očuvanja, omogućava da se naše ponašanje u odnosu na kulturu može reprodukovati.