God. 11, br. 2, decembar 2010.

 

Tatjana Brzulović Stanisavljević
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 

KATALOŠKA PRAVILA I PRAKSA U REGIONU ISTRAŽIVANjE STANjA U ODNOSU NA SAVREMENE TRENDOVE

 
Napomena: Mirna Viler, Marijana Tomić -prikaz rada sa COBISS konferencije-
 
 
 
 
 
 

 

ČLANCI

Katerina Zdravkova 
ELEKTRONSKO UČENjE 2.0 I NjEGOVA PRIMENA

Zoran Popović 
PROGRAMI ZA ETIKETIRANjE TEKSTA NA SRPSKOM JEZIKU

Paolo Budroni 
PREISPITIVANjE UOBLIČAVANjA NOVE MATRICE ZAŠTITE I OČUVANjA KULTURNOG NASLEĐA

Aleksandra Trtovac 
MULTIMEDIJALNI DOKUMENT KAO PREDMET-PROJEKAT NA KATEDRI ZA BIBLIOTEKARSTVO I INFORMATIKU FILOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Cvetana KrstevMilan Vasiljević 
STATISTIKA I EVALUACIJA U BIBLIOTEKAMA

PRILOZI

Bogoljub Mazić 
TEMPUS 2009: NOVI BIBLIOTEČKI SERVISI NA UNIVERZITETITIMA ZAPADNOG BALKANA

Stanislava Gardašević 
INTERNACIONALNI MASTER IZ UČENjA DIGITALNIH BIBLIOTEKA: UGRABI PRILIKU

Mile Stijepović 
COBISS 2009 MINISTARSKA KONFERENCIJA?

Jelena Đurđulov 
ODGOVOR NA POTREBE UČENIKA NA DALjINU ZA BIBLIOTEČKIM USLUGAMA

Tatjana Brzulović Stanisavljević 
PRISTUP ELEKTRONRONSKIM IZVORIMA: ORGANIZACIJA RADA DIGITALNE BIBLIOTEKE SLOVENIJE U POGLEDU RAZVOJA MREŽNOG PRISTUPA ELEKTRONRONSKIM SADRŽAJIMA

Tatjana Brzulović Stanisavljević 
KATALOŠKA PRAVILA I PRAKSA U REGIONU ISTRAŽIVANjE STANjA U ODNOSU NA SAVREMENE TRENDOVE