God. 11, br. 2, decembar 2010.

 

Tatjana Brzulović Stanisavljević
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 
PRISTUP ELEKTRONRONSKIM IZVORIMA: ORGANIZACIJA RADA DIGITALNE BIBLIOTEKE SLOVENIJE U
POGLEDU RAZVOJA MREŽNOG PRISTUPA ELEKTRONRONSKIM SADRŽAJIMA
 
 
Napomena: Daša Pokorn, Zoran Krstulovič, Karmen Štular Sotošek -prikaz rada sa COBISS konferencije-