Год. 11, бр. 2, децембар 2010.

 

Паоло Будрони
Универзитет у Бечу, Библиотека и архива, Пројекат Пхаидра
 
ПРЕИСПИТИВАЊЕ УОБЛИЧАВАЊА НОВЕ МАТРИЦЕ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
 
УДК: 005.923.2:004]:02, 026:004.738.52
Напомена: Овај чланак је у Аустрији објављен у: Mitteilungen der VÖB (Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen & Bibliothekare) 63 (2010) Nr. 1/2; “Manifest zur Bildung einer Matrix [code], Sicherung und Verschleiß des Cultural Heritage in Europa”
Сажетак: Институционални репозиторијуми су тренутно у фази трансформације у јединствено језгро дигиталних збирки. За ову трансформацију неопходно је приказати принципе који се користе у креирању матрице, а који се могу извести из правила за очување културног наслеђа, како би опстали током времена. Ови принципи треба да буду изведени тако да буду развијени много шире него што би се развијали уобичајени савети и методе зависни од технологије. Технологије долазе и одлазе, али очување је задатак који треба да се извршава независно од тренутно уобичајеног начина размишљања. Очување је културна мисија, која мора бити водич нашег понашања. Кодекс који изаберемо за задатак очувања, омогућава да се наше понашање у односу на културу може репродуковати.
 

    

 


ЧЛАНЦИ

Катерина Здравкова 
ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ 2.0 И ЊЕГОВА ПРИМЕНА

Зоран Поповић 
ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Паоло Будрони 
ПРЕИСПИТИВАЊЕ УОБЛИЧАВАЊА НОВЕ МАТРИЦЕ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Александра Тртовац 
МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ДОКУМЕНТ КАО ПРЕДМЕТ-ПРОЈЕКАТ НА КАТЕДРИ ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Цветана КрстевМилан Васиљевић 
СТАТИСТИКА И ЕВАЛУАЦИЈА У БИБЛИОТЕКАМА

ПРИЛОЗИ

Богољуб Мазић 
ТЕМПУС 2009: НОВИ БИБЛИОТЕЧКИ СЕРВИСИ НА УНИВЕРЗИТЕТИТИМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Станислава Гардашевић 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МАСТЕР ИЗ УЧЕЊА ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА: УГРАБИ ПРИЛИКУ

Миле Стијеповић 
COBISS 2009 МИНИСТАРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА?

Јелена Ђурђулов 
ОДГОВОР НА ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА НА ДАЉИНУ ЗА БИБЛИОТЕЧКИМ УСЛУГАМА

Татјана Брзуловић Станисављевић 
ПРИСТУП ЕЛЕКТРОНСКИМ ИЗВОРИМА: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ СЛОВЕНИЈЕ У ПОГЛЕДУ РАЗВОЈА МРЕЖНОГ ПРИСТУПА ЕЛЕКТРОНРОНСКИМ САДРЖАЈИМА

Татјана Брзуловић Станисављевић 
КАТАЛОШКА ПРАВИЛА И ПРАКСА У РЕГИОНУ ИСТРАЖИВАЊЕ СТАЊА У ОДНОСУ НА САВРЕМЕНЕ ТРЕНДОВЕ