Год. 11, бр. 2, децембар 2010.

 

Цветана Крстев
Универзитет у Београду, Филолошки факултет
 
Милан Васиљевић
Библиотека града Београда
 
СТАТИСТИКА И ЕВАЛУАЦИЈА У БИБЛИОТЕКАМА
 
УДК: 006.44:[311.2:02, 004.4:[311.2:02
Кључне речи: Статистика у библиотекама, стандарди за библиотечку статистику, софтвер за библиотечку статистику, статистика електронских извора, образовање библиотекара за вођење статистике
Сажетак: У овом раду представљамо чиме се баве и којим циљевима служе статистика и евалуација у библиотекама и како ово поље библиотечког рада подржава Међународна федерација библиотечких асоцијација и институција IFLA. Даље наводимо које се све активности у библиотекама могу мерити и на које начине. Представљамо међународне стандарде и иницијативе које прописују показатеље и мере и начине њиховог коришћења који обезбеђују компатибилност локално прикупљених података и могућност њиховог агрегирања на националном нивоу. На располагању је и софтвер који библиотекарима олакшава прикупљање и обраду статистичких података, између осталог и за промоцију бољу видљивост рада библиотека, а за многе библиотеке је посебно занимљив слободан софтвер отвореног кода. Коначно приказујемо на примерима неких библиотечких школа у региону и шире како се приступа образовању библиотекара за вођење статистике у библиотекама и евалуацију рада библиотека у оквиру њиховог формалног образовања.
 

   

 


ЧЛАНЦИ

Катерина Здравкова 
ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ 2.0 И ЊЕГОВА ПРИМЕНА

Зоран Поповић 
ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Паоло Будрони 
ПРЕИСПИТИВАЊЕ УОБЛИЧАВАЊА НОВЕ МАТРИЦЕ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Александра Тртовац 
МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ДОКУМЕНТ КАО ПРЕДМЕТ-ПРОЈЕКАТ НА КАТЕДРИ ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Цветана КрстевМилан Васиљевић 
СТАТИСТИКА И ЕВАЛУАЦИЈА У БИБЛИОТЕКАМА

ПРИЛОЗИ

Богољуб Мазић 
ТЕМПУС 2009: НОВИ БИБЛИОТЕЧКИ СЕРВИСИ НА УНИВЕРЗИТЕТИТИМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Станислава Гардашевић 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МАСТЕР ИЗ УЧЕЊА ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА: УГРАБИ ПРИЛИКУ

Миле Стијеповић 
COBISS 2009 МИНИСТАРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА?

Јелена Ђурђулов 
ОДГОВОР НА ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА НА ДАЉИНУ ЗА БИБЛИОТЕЧКИМ УСЛУГАМА

Татјана Брзуловић Станисављевић 
ПРИСТУП ЕЛЕКТРОНСКИМ ИЗВОРИМА: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ СЛОВЕНИЈЕ У ПОГЛЕДУ РАЗВОЈА МРЕЖНОГ ПРИСТУПА ЕЛЕКТРОНРОНСКИМ САДРЖАЈИМА

Татјана Брзуловић Станисављевић 
КАТАЛОШКА ПРАВИЛА И ПРАКСА У РЕГИОНУ ИСТРАЖИВАЊЕ СТАЊА У ОДНОСУ НА САВРЕМЕНЕ ТРЕНДОВЕ