Год. 11, бр. 2, децембар 2010.

 

Александра Тртовац
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
 
МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ДОКУМЕНТ КАО ПРЕДМЕТ-ПРОЈЕКАТ НА КАТЕДРИ ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ
 
 
УДК: 004.55:378.147]:02(497.11)
Кључне речи: мултимедијални документ, Александар Поповић, дигитализација, мултимедија, библиотекарство и информатика, сарадња
Сажетак: Мултимедијални документ је нови предмет на четвртој години студија на Филолошком факултету у Београду, на Катедри за библиотекарство и информатику. Предмет је замишљен као пројекат у оквиру кога студенти проналазе, одабирају и дигитализују грађу на одређену тему, користећи раније стечена знања. Рад на пројекту резултира израдом мултимедијалног документа. Кроз опис овог предмета-пројекта и анализу рада на првом од мултимедијалних документа указаће се на фазе у изради овог документа и на квалитативне показатеље у виду потребе и мотивисаности студената да практично примене теоријски стечена знања. Представиће се и један од могућих модела сарадње међу студентима различитих факултета. Први мултимедијални документ на коме су радили студенти Катедре за библиотекарство и информатику посвећен је Александру Поповићу, драмском писцу.
 

    

 


ЧЛАНЦИ

Катерина Здравкова 
ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ 2.0 И ЊЕГОВА ПРИМЕНА

Зоран Поповић 
ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Паоло Будрони 
ПРЕИСПИТИВАЊЕ УОБЛИЧАВАЊА НОВЕ МАТРИЦЕ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Александра Тртовац 
МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ДОКУМЕНТ КАО ПРЕДМЕТ-ПРОЈЕКАТ НА КАТЕДРИ ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Цветана КрстевМилан Васиљевић 
СТАТИСТИКА И ЕВАЛУАЦИЈА У БИБЛИОТЕКАМА

ПРИЛОЗИ

Богољуб Мазић 
ТЕМПУС 2009: НОВИ БИБЛИОТЕЧКИ СЕРВИСИ НА УНИВЕРЗИТЕТИТИМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Станислава Гардашевић 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МАСТЕР ИЗ УЧЕЊА ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА: УГРАБИ ПРИЛИКУ

Миле Стијеповић 
COBISS 2009 МИНИСТАРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА?

Јелена Ђурђулов 
ОДГОВОР НА ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА НА ДАЉИНУ ЗА БИБЛИОТЕЧКИМ УСЛУГАМА

Татјана Брзуловић Станисављевић 
ПРИСТУП ЕЛЕКТРОНСКИМ ИЗВОРИМА: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ СЛОВЕНИЈЕ У ПОГЛЕДУ РАЗВОЈА МРЕЖНОГ ПРИСТУПА ЕЛЕКТРОНРОНСКИМ САДРЖАЈИМА

Татјана Брзуловић Станисављевић 
КАТАЛОШКА ПРАВИЛА И ПРАКСА У РЕГИОНУ ИСТРАЖИВАЊЕ СТАЊА У ОДНОСУ НА САВРЕМЕНЕ ТРЕНДОВЕ