Год. 11, бр. 2, децембар 2010.

 

Зоран Поповић
Хемофарм, ШТАДА
 
ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
 
УДК: 004.912:811.163.41’322
Напомена: Овај рад представља резултате приказане у оквиру дипломског (мастер) рада који је одбрањен на Математичком факултету 2009. године
Кључне речи: етикетирање, tagger, PoS, машинско учење, NLP, рачунска лингвистика
Сажетак: Овај текст даје упоредни преглед постојећих језичких алата, односно програма за етикетирање, заснованих пре свега на методама машинског учења, уз конкретне тестове и резултате различитих програма над текстом на српском језику. У ту сврху су коришћени већ припремљени етикетирани корпуси и десетострука унакрсна провера (10-fold cross-validation), и посебно развијен поступак аутоматизованог тестирања реализованог unix скриптовима (bash, perl, awk) – TnT је показао најбоље перформансе, док су се Tree Tagger и SVMTool показали успешнијим у неким специјалним случајевима. Могућност упаривања различитих метода и програма за етикетирање, као и интеграција са другим окружењима за ОПЈ отварају могућност даљих испитивања оваквих решења.
 

   

 


ЧЛАНЦИ

Катерина Здравкова 
ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ 2.0 И ЊЕГОВА ПРИМЕНА

Зоран Поповић 
ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Паоло Будрони 
ПРЕИСПИТИВАЊЕ УОБЛИЧАВАЊА НОВЕ МАТРИЦЕ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Александра Тртовац 
МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ДОКУМЕНТ КАО ПРЕДМЕТ-ПРОЈЕКАТ НА КАТЕДРИ ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Цветана КрстевМилан Васиљевић 
СТАТИСТИКА И ЕВАЛУАЦИЈА У БИБЛИОТЕКАМА

ПРИЛОЗИ

Богољуб Мазић 
ТЕМПУС 2009: НОВИ БИБЛИОТЕЧКИ СЕРВИСИ НА УНИВЕРЗИТЕТИТИМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Станислава Гардашевић 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МАСТЕР ИЗ УЧЕЊА ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА: УГРАБИ ПРИЛИКУ

Миле Стијеповић 
COBISS 2009 МИНИСТАРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА?

Јелена Ђурђулов 
ОДГОВОР НА ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА НА ДАЉИНУ ЗА БИБЛИОТЕЧКИМ УСЛУГАМА

Татјана Брзуловић Станисављевић 
ПРИСТУП ЕЛЕКТРОНСКИМ ИЗВОРИМА: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ СЛОВЕНИЈЕ У ПОГЛЕДУ РАЗВОЈА МРЕЖНОГ ПРИСТУПА ЕЛЕКТРОНРОНСКИМ САДРЖАЈИМА

Татјана Брзуловић Станисављевић 
КАТАЛОШКА ПРАВИЛА И ПРАКСА У РЕГИОНУ ИСТРАЖИВАЊЕ СТАЊА У ОДНОСУ НА САВРЕМЕНЕ ТРЕНДОВЕ