Год. 11, бр. 2, децембар 2010.

 

Катерина Здравкова
Природно–математички факултет, Институт за информатику Скопље
 
ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ 2.0 И ЊЕГОВА ПРИМЕНА
 
УДК: 37.018.43:004.738.5
Кључне речи: колаборативно учење, обука уз помоћ рачунара, системи за управљање курсевима, курс професионалне етике, друштвено умрежавање, друштвени софтвер, Веб базирани учење и обука
Сажетак: Еволуција представља континуалан и неизбежан процес постепеног прелаза из једног стања у друго. Почевши од 1981. када је успостављено прво “рачунарско окружење за академску употребу” у Карнеги Мелону (Carnegie Mellon), учење је направило корак од традиционалног учења ка електронском учењу. У XXI веку, еволуција комуникације и колаборације још је драматичније изражена. Људи интензивно користе друштвено умрежавање у приватне и професионалне сврхе. Најновији трендови комуникације допринели су да се Електронско учење трансформише у Електронско учење 2.0. Овај чланак представља пример те тенденције. Почињемо са аналогијом између куповине робе и стицања знања и вештина, а настављамо увођењем две компоненте Електронског учења 2.0. Као пример, детаљно је описан курс који је у току, а који обухвата неколико техника друштвеног умрежавања и колаборативног учења. Посебна пажња посвећена је напорима студената током реализације курса и напорима наставника у спровођењу курса. Чланак се завршава навођењем корисних страна и недостатака овог приступа, као и намерама о даљој примени Електронског учења 2.0 на међународном нивоу.
 

      

 


ЧЛАНЦИ

Катерина Здравкова 
ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ 2.0 И ЊЕГОВА ПРИМЕНА

Зоран Поповић 
ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Паоло Будрони 
ПРЕИСПИТИВАЊЕ УОБЛИЧАВАЊА НОВЕ МАТРИЦЕ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Александра Тртовац 
МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ДОКУМЕНТ КАО ПРЕДМЕТ-ПРОЈЕКАТ НА КАТЕДРИ ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Цветана КрстевМилан Васиљевић 
СТАТИСТИКА И ЕВАЛУАЦИЈА У БИБЛИОТЕКАМА

ПРИЛОЗИ

Богољуб Мазић 
ТЕМПУС 2009: НОВИ БИБЛИОТЕЧКИ СЕРВИСИ НА УНИВЕРЗИТЕТИТИМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Станислава Гардашевић 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МАСТЕР ИЗ УЧЕЊА ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА: УГРАБИ ПРИЛИКУ

Миле Стијеповић 
COBISS 2009 МИНИСТАРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА?

Јелена Ђурђулов 
ОДГОВОР НА ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА НА ДАЉИНУ ЗА БИБЛИОТЕЧКИМ УСЛУГАМА

Татјана Брзуловић Станисављевић 
ПРИСТУП ЕЛЕКТРОНСКИМ ИЗВОРИМА: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ СЛОВЕНИЈЕ У ПОГЛЕДУ РАЗВОЈА МРЕЖНОГ ПРИСТУПА ЕЛЕКТРОНРОНСКИМ САДРЖАЈИМА

Татјана Брзуловић Станисављевић 
КАТАЛОШКА ПРАВИЛА И ПРАКСА У РЕГИОНУ ИСТРАЖИВАЊЕ СТАЊА У ОДНОСУ НА САВРЕМЕНЕ ТРЕНДОВЕ