Год. 15, бр. 1, 2014.

 

Јелена Јаћимовић,
Ружица Петровић
Универзитет у Београду,
Стоматолошки факултет,
Централна библиотека
 

СТЕРЕОТИПИ БИБЛИОТЕКАРА У ЈАВНОСТИ, ПОПУЛАРНОЈ КУЛТУРИ И СТРУЧНОЈ ЛИТЕРАТУРИ


УДК: 023-055.2:316.647.8
Кључне речи: библиотекари, библиотекарска професија, стереотип
Сажетак: Библиотекарство је, још од самог настанка професије, изложено стереотипним виђењима, позитивног или негативног карактера. Традиционално означавање библиотекарки као уседелица превазиђено је стереотипима новијег доба, који више нису везани искључиво за женски пол. Слика библиотекара као стручњака условљена је, пре свега, представама које постоје у медијима и мишљењу опште јавности, али и сопственим виђењем професије.Како би се открили постојећи ставови и уверења о библиотекарима и утврдила евентуална промена улога у библиотекарству, интересантно би било испитати слике којима су библиотекари представљени у стручној литератури, масовним медијима и популарној култури.

 

                                                                                                  


НАУЧНИ РАДОВИ
 

Александра Вранеш 
ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА И САВРЕМЕНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Катерина Здравкова, Бобан Јоксимоски, Иван Чорбев, Драган Михајлов 
ПЕТАР У ОБЛАЦИМА ОБРАЗОВАЊА

Дени Морел, Натали Фрибургер, Ирис Ескол Таравела 
ОБОГАЋИВАЊЕ РЕНЕСАНСНИХ ТЕКСТОВА ВЛАСТИТИМ ИМЕНИМА

Миљана Младеновић 
ДИГИТАЛНИ РЕЧНИК ГОВОРА ЈУГА СРБИЈЕ

Jелена Јаћимовић, Ружица Петровић  
СТЕРЕОТИПИ БИБЛИОТЕКАРА У ЈАВНОСТИ, ПОПУЛАРНОЈ КУЛТУРИ И СТРУЧНОЈ ЛИТЕРАТУРИ

 

ПРИКАЗИ

Ана Голубовић 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ИСТРАЖИВАЊЕ КУЛТУРНОГ И ЈЕЗИЧКОГ НАСЛЕЂА СРБИЈЕ И ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ 
ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА "ПОЈМОВНИК СРПСКЕ КУЛТУРЕ
"

Биљана Лазић, Гордана Недељков  
ОСМА РУСКА ЛЕТЊА ШКОЛА ПРОНАЛАЖЕЊА ИНФОРМАЦИЈА (RUSSIR 2014)

Душко Витас 
ПРИКАЗ КОНФЕРЕНЦИЈЕ РАЧУНАРСКА ЛИНГВИСТИКА У БУГАРСКОЈ, СОФИЈА 4. СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ