Год. 15, бр. 1, 2014.

 

Миљана Младеновић
Универзитет у Бeограду,
Математички факултет

ДИГИТАЛНИ РЕЧНИК ГОВОРА ЈУГА СРБИЈЕ


УДК: 811.163.41'322, 811.163.41'374'282.3
Кључне речи: призренско-тимочки дијалекат, врањски дијалекат, дигитални речник, речник дијалекта.
Апстракт: Дигитални речник говора југа Србије представља прву целовиту реализацију дигиталне верзије једног речника дијалекта српског језика, генерисаног на основу Речника говора јужне Србије, аутора проф. др Момчила Златановића. Објављен је на адреси www.vranje.co.rs и иницијално је садржао 10.950 одредница. Ово је први ресурс на српском језику који, поред лингвистичких информација, обезбеђује и низ других: звучну информацију (изговор) свих одредница и примера употребе речи или фраза онако како се изговарају на дијалекту; графичке информације о географским локацијама употребе појмова коришћењем Google Maps и Geocoding сервиса; статистичке информације какве се не могу или се тешко могу добити употребом класичног речника о етимолошком пореклу одредница (колико их је из турског, персијског, латинског итд.), о појединим врстама речи, употреби речи, пореклу, значењу итд. као и повезивање речника и дељење његовог садржаја путем друштвених мрежа. Други значајан аспект речника је да ради као вики ресурс, то јест, да омогућава веб-корисницима да речник шире и допуњују на три начина: додавањем одредница које нису у речнику, увођењем примера примене и употребепостојећих појмова и коментарисањем и указивањем на нова значења, нове етимолошке предлошке и нове топонимске карактеристике везане за порекло и подручја употребе датих појмова. Развијени су алати који дају опште информације о тренду раста и употребе речника – о учесталости претраге појмова, тренутном броју одредница, броју корисника који раде на развоју речника итд.

 

                                                                                                    


 

НАУЧНИ РАДОВИ
 

Александра Вранеш 
ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА И САВРЕМЕНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Катерина Здравкова, Бобан Јоксимоски, Иван Чорбев, Драган Михајлов 
ПЕТАР У ОБЛАЦИМА ОБРАЗОВАЊА

Дени Морел, Натали Фрибургер, Ирис Ескол Таравела 
ОБОГАЋИВАЊЕ РЕНЕСАНСНИХ ТЕКСТОВА ВЛАСТИТИМ ИМЕНИМА

Миљана Младеновић 
ДИГИТАЛНИ РЕЧНИК ГОВОРА ЈУГА СРБИЈЕ

Jелена Јаћимовић, Ружица Петровић  
СТЕРЕОТИПИ БИБЛИОТЕКАРА У ЈАВНОСТИ, ПОПУЛАРНОЈ КУЛТУРИ И СТРУЧНОЈ ЛИТЕРАТУРИ

 

ПРИКАЗИ

Ана Голубовић 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ИСТРАЖИВАЊЕ КУЛТУРНОГ И ЈЕЗИЧКОГ НАСЛЕЂА СРБИЈЕ И ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ 
ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА "ПОЈМОВНИК СРПСКЕ КУЛТУРЕ
"

Биљана Лазић, Гордана Недељков  
ОСМА РУСКА ЛЕТЊА ШКОЛА ПРОНАЛАЖЕЊА ИНФОРМАЦИЈА (RUSSIR 2014)

Душко Витас 
ПРИКАЗ КОНФЕРЕНЦИЈЕ РАЧУНАРСКА ЛИНГВИСТИКА У БУГАРСКОЈ, СОФИЈА 4. СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ