Год. 15, бр. 1, 2014.

 

Дени Морел
Université François-Rabelais de Tours,
Laboratoire d'informatique, EA 6300
 
Натали Фрибургер
Université François-Rabelais de Tours,
Laboratoire d'informatique, EA 6300
 
Ирис Ескол Таравела
Université d'Orléans, Laboratoire
ligérien de linguistique, UMR 7270
 

ОБОГАЋИВАЊЕ РЕНЕСАНСНИХ ТЕКСТОВА ВЛАСТИТИМ ИМЕНИМА


УДК: 81'322.2:004.9
Кључне речи: именовани ентитети, ренесансни текстови, каскаде графова, CasSys, хуманистичке науке и туризам
Апстракт: Циљ пројекта Реном је да обогати ренесансне текстове властитим именима. Ови текстови представљају два изазова: велику разноврсност услед различитог записивања речи; претрпаност великим бројем XML-TEI етикета које су уведене да би се сачувао тачан изглед оригиналног издања. Haш задатак се састојао од додавања етикета именованих ентитета овом формату за имена која нису већ била обележена и за контекст са њихове леве стране, а понекад и са десне стране. У ту сврху побољшали смо бесплатан програм у отвореног кода CasSys да бисмо анализирали текстове са Unitex-овим каскадама графова и направили смо посебне речнике и каскаде. Евалуација је показала да је стопа грешке била 6,1%. Ренесансни текстови обогаћени на овај начин користе се на веб-сајту који обједињује хуманистичке науке и туризам тако што омогућавају навигацију по мапама преко имена која се на њима налазе.


                                                                                                       


НАУЧНИ РАДОВИ
 

Александра Вранеш 
ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА И САВРЕМЕНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Катерина Здравкова, Бобан Јоксимоски, Иван Чорбев, Драган Михајлов 
ПЕТАР У ОБЛАЦИМА ОБРАЗОВАЊА

Дени Морел, Натали Фрибургер, Ирис Ескол Таравела 
ОБОГАЋИВАЊЕ РЕНЕСАНСНИХ ТЕКСТОВА ВЛАСТИТИМ ИМЕНИМА

Миљана Младеновић 
ДИГИТАЛНИ РЕЧНИК ГОВОРА ЈУГА СРБИЈЕ

Jелена Јаћимовић, Ружица Петровић  
СТЕРЕОТИПИ БИБЛИОТЕКАРА У ЈАВНОСТИ, ПОПУЛАРНОЈ КУЛТУРИ И СТРУЧНОЈ ЛИТЕРАТУРИ

 

ПРИКАЗИ

Ана Голубовић 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ИСТРАЖИВАЊЕ КУЛТУРНОГ И ЈЕЗИЧКОГ НАСЛЕЂА СРБИЈЕ И ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ 
ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА "ПОЈМОВНИК СРПСКЕ КУЛТУРЕ
"

Биљана Лазић, Гордана Недељков  
ОСМА РУСКА ЛЕТЊА ШКОЛА ПРОНАЛАЖЕЊА ИНФОРМАЦИЈА (RUSSIR 2014)

Душко Витас 
ПРИКАЗ КОНФЕРЕНЦИЈЕ РАЧУНАРСКА ЛИНГВИСТИКА У БУГАРСКОЈ, СОФИЈА 4. СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ