Год. 15, бр. 1, 2014.

 

Катерина Здравкова,
Бобан Јоксимоски,
Иван Чорбев,
Драган Михајлов
Факултет за информатичке науке и рачунарско инжењерство,
Универзитет„Свети Ћирило и Методије“ Скопље,
Република Мaкедонија
 

ПЕТАР У ОБЛАЦИМА ОБРАЗОВАЊА

 

УДК: 37.018.43:004.738.5(497.7)
Кључне речи: складиштење у облаку, е-учење, друштвене мреже, интеграција система.
Сажетак: У овом раду представљено је искуство виртуелног ученика по имену Петар са услугама рачунарских технологија у облаку (енг. Cloud computing services) које нуди школа у којој је он тренутно студент прве године. У раду су представљене разлике између традиционалне, Платонове учионице и данашње, нове учионице која је потпомогнута новим технологијама. Представљамо прекретнице рачунарства заснованог на технологији облака које се користи у образовању и истраживању, са посебном пажњом усмереном на сервисе који су тренутно у понуди на факултету, из Петровог угла. Рад такође најављује даљу системску интеграцију неколико тренутно доступних сервиса и намеру да се услуге засноване на технологији облака прошире са факултетског на универзитетски ниво. Тако амбициозан прелаз требало би да укључи све предности и да у исто време превазиђе многе изазове са различитих аспеката сервиса заснованих на технологији облака. Зато је стандардизовање образовања тако да буде у складу са многим свакодневним активностима суштински важно. Кључне речи: складиштење у облаку, е-учење, друштвене.

 

                                                                                                       


НАУЧНИ РАДОВИ
 

Александра Вранеш 
ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА И САВРЕМЕНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Катерина Здравкова, Бобан Јоксимоски, Иван Чорбев, Драган Михајлов 
ПЕТАР У ОБЛАЦИМА ОБРАЗОВАЊА

Дени Морел, Натали Фрибургер, Ирис Ескол Таравела 
ОБОГАЋИВАЊЕ РЕНЕСАНСНИХ ТЕКСТОВА ВЛАСТИТИМ ИМЕНИМА

Миљана Младеновић 
ДИГИТАЛНИ РЕЧНИК ГОВОРА ЈУГА СРБИЈЕ

Jелена Јаћимовић, Ружица Петровић  
СТЕРЕОТИПИ БИБЛИОТЕКАРА У ЈАВНОСТИ, ПОПУЛАРНОЈ КУЛТУРИ И СТРУЧНОЈ ЛИТЕРАТУРИ

 

ПРИКАЗИ

Ана Голубовић 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ИСТРАЖИВАЊЕ КУЛТУРНОГ И ЈЕЗИЧКОГ НАСЛЕЂА СРБИЈЕ И ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ 
ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА "ПОЈМОВНИК СРПСКЕ КУЛТУРЕ
"

Биљана Лазић, Гордана Недељков  
ОСМА РУСКА ЛЕТЊА ШКОЛА ПРОНАЛАЖЕЊА ИНФОРМАЦИЈА (RUSSIR 2014)

Душко Витас 
ПРИКАЗ КОНФЕРЕНЦИЈЕ РАЧУНАРСКА ЛИНГВИСТИКА У БУГАРСКОЈ, СОФИЈА 4. СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ