Год. 15, бр. 1, 2014.

Александра Вранеш
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
 
ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА И САВРЕМЕНЕ БИБЛИОТЕКЕ
 
 
УДК: 7/8:004]:02, 3:004]:02
Кључне речи: библиотекарство, дигитализација, дигитална хуманистика, култура, информација.
Сажетак: Према Манифесту дигиталне хуманистике (DigitalHumanities Manifesto 2.0), први талас дигиталних уманистичких наука крајем деведесетих година прошлог века и почетком 21. века био је превасходно усредсређен на велике пројекте дигитализације и успостављање технолошке инфраструктуре, због чега се од библиотека као институција културе и образовања очекивала сарадња, интерактивност, интердисциплинарност, мултифункционалност, мултимедијалност, динамичност, брзина, доступност, претраживост. Оне су, уз музеје, архиве, позоришта, биоскопе, данас, као и кроз историју, активни носиоци интеркултурне и међунационалне комуникације. Пре свега, по општим етичким и естетским вредностима, по особеностима засебних култура које профилишу, а потом по стандардизованим струковним посебностима које омогућавају прожимање библиотекарства са другим дисциплинама, као и хоризонтално повезивање у оквиру струке у интересу народа и њему припадајуће културе. Формирајући дигиталну збирку наше хуманистике, на општем, локалном и институционалном нивоу, враћамо дуг њеним творцима, претходним генерацијама, и задужујемо следеће које ваља да наставе да чувају наш културолошки, духовни и национални идентитет.
  
 

                                                                                                    


 

НАУЧНИ РАДОВИ
 

Александра Вранеш 
ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА И САВРЕМЕНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Катерина Здравкова, Бобан Јоксимоски, Иван Чорбев, Драган Михајлов 
ПЕТАР У ОБЛАЦИМА ОБРАЗОВАЊА

Дени Морел, Натали Фрибургер, Ирис Ескол Таравела 
ОБОГАЋИВАЊЕ РЕНЕСАНСНИХ ТЕКСТОВА ВЛАСТИТИМ ИМЕНИМА

Миљана Младеновић 
ДИГИТАЛНИ РЕЧНИК ГОВОРА ЈУГА СРБИЈЕ

Jелена Jаћимовић, Ружица Петровић  
СТЕРЕОТИПИ БИБЛИОТЕКАРА У ЈАВНОСТИ, ПОПУЛАРНОЈ КУЛТУРИ И СТРУЧНОЈ ЛИТЕРАТУРИ

 

ПРИКАЗИ

Ана Голубовић 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ИСТРАЖИВАЊЕ КУЛТУРНОГ И ЈЕЗИЧКОГ НАСЛЕЂА СРБИЈЕ И ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ 
ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА "ПОЈМОВНИК СРПСКЕ КУЛТУРЕ
"

Биљана Лазић, Гордана Недељков  
ОСМА РУСКА ЛЕТЊА ШКОЛА ПРОНАЛАЖЕЊА ИНФОРМАЦИЈА (RUSSIR 2014)

Душко Витас 
ПРИКАЗ КОНФЕРЕНЦИЈЕ РАЧУНАРСКА ЛИНГВИСТИКА У БУГАРСКОЈ, СОФИЈА 4. СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ