God. 15, br. 1, 2014.

 

Katerina Zdravkova,
Boban Joksimoski,
Ivan Čorbev,
Dragan Mihajlov
Fakultet za informatičke nauke i računarsko inženjerstvo,
Univerzitet„Sveti Ćirilo i Metodije“ Skoplje,
Republika Makedonija
 

PETAR U OBLACIMA OBRAZOVANjA

 

UDK: 37.018.43:004.738.5(497.7)
Ključne reči: skladištenje u oblaku, e-učenje, društvene mreže, integracija sistema.
Sažetak: U ovom radu predstavljeno je iskustvo virtuelnog učenika po imenu Petar sa uslugama računarskih tehnologija u oblaku (eng. Cloud computing services) koje nudi škola u kojoj je on trenutno student prve godine. U radu su predstavljene razlike između tradicionalne, Platonove učionice i današnje, nove učionice koja je potpomognuta novim tehnologijama. Predstavljamo prekretnice računarstva zasnovanog na tehnologiji oblaka koje se koristi u obrazovanju i istraživanju, sa posebnom pažnjom usmerenom na servise koji su trenutno u ponudi na fakultetu, iz Petrovog ugla. Rad takođe najavljuje dalju sistemsku integraciju nekoliko trenutno dostupnih servisa i nameru da se usluge zasnovane na tehnologiji oblaka prošire sa fakultetskog na univerzitetski nivo. Tako ambiciozan prelaz trebalo bi da uključi sve prednosti i da u isto vreme prevaziđe mnoge izazove sa različitih aspekata servisa zasnovanih na tehnologiji oblaka. Zato je standardizovanje obrazovanja tako da bude u skladu sa mnogim svakodnevnim aktivnostima suštinski važno. Ključne reči: skladištenje u oblaku, e-učenje, društvene.

 

                                                                                                       


NAUČNI RADOVI
 

Aleksandra Vraneš 
DIGITALNA HUMANISTIKA I SAVREMENE BIBLIOTEKE

Katerina Zdravkova, Boban Joksimoski, Ivan Čorbev, Dragan Mihajlov 
PETAR U OBLACIMA OBRAZOVANjA

Deni Morel, Natali Friburger, Iris Eskol Taravela 
OBOGAĆIVANjE RENESANSNIH TEKSTOVA VLASTITIM IMENIMA

Miljana Mladenović 
DIGITALNI REČNIK GOVORA JUGA SRBIJE

Jelena Jaćimović, Ružica Petrović  
STEREOTIPI BIBLIOTEKARA U JAVNOSTI, POPULARNOJ KULTURI I STRUČNOJ LITERATURI

 

PRIKAZI

Ana Golubović 
INTERDISCIPLINARNO ISTRAŽIVANjE KULTURNOG I JEZIČKOG NASLEĐA SRBIJE I IZRADA MULTIMEDIJALNOG INTERNET PORTALA „POJMOVNIK SRPSKE KULTURE”

Biljana Lazić, Gordana Nedeljkov  
OSMA RUSKA LETNjA ŠKOLA PRONALAŽENjA INFORMACIJA (RUSSIR 2014)

Duško Vitas 
PRIKAZ KONFERENCIJE RAČUNARSKA LINGVISTIKA U BUGARSKOJ, SOFIJA 4. SEPTEMBAR 2014. GODINE