God. 15, br. 1, 2014.

 

Jelena Jaćimović,
Ružica Petrović
Univerzitet u Beogradu,
Stomatološki fakultet,
Centralna biblioteka
 

STEREOTIPI BIBLIOTEKARA U JAVNOSTI, POPULARNOJ KULTURI I STRUČNOJ LITERATURI


UDK: 023-055.2:316.647.8
Ključne reči: bibliotekari, bibliotekarska profesija, stereotip
Sažetak: Bibliotekarstvo je, još od samog nastanka profesije, izloženo stereotipnim viđenjima, pozitivnog ili negativnog karaktera. Tradicionalno označavanje bibliotekarki kao usedelica prevaziđeno je stereotipima novijeg doba, koji više nisu vezani isključivo za ženski pol. Slika bibliotekara kao stručnjaka uslovljena je, pre svega, predstavama koje postoje u medijima i mišljenju opšte javnosti, ali i sopstvenim viđenjem profesije.Kako bi se otkrili postojeći stavovi i uverenja o bibliotekarima i utvrdila eventualna promena uloga u bibliotekarstvu, interesantno bi bilo ispitati slike kojima su bibliotekari predstavljeni u stručnoj literaturi, masovnim medijima i popularnoj kulturi.

 

                                                                                                  


 

NAUČNI RADOVI
 

Aleksandra Vraneš 
DIGITALNA HUMANISTIKA I SAVREMENE BIBLIOTEKE

Katerina Zdravkova, Boban Joksimoski, Ivan Čorbev, Dragan Mihajlov 
PETAR U OBLACIMA OBRAZOVANjA

Deni Morel, Natali Friburger, Iris Eskol Taravela 
OBOGAĆIVANjE RENESANSNIH TEKSTOVA VLASTITIM IMENIMA

Miljana Mladenović 
DIGITALNI REČNIK GOVORA JUGA SRBIJE

Jelena Jaćimović, Ružica Petrović  
STEREOTIPI BIBLIOTEKARA U JAVNOSTI, POPULARNOJ KULTURI I STRUČNOJ LITERATURI

 

PRIKAZI

Ana Golubović 
INTERDISCIPLINARNO ISTRAŽIVANjE KULTURNOG I JEZIČKOG NASLEĐA SRBIJE I IZRADA MULTIMEDIJALNOG INTERNET PORTALA „POJMOVNIK SRPSKE KULTURE”

Biljana Lazić, Gordana Nedeljkov  
OSMA RUSKA LETNjA ŠKOLA PRONALAŽENjA INFORMACIJA (RUSSIR 2014)

Duško Vitas 
PRIKAZ KONFERENCIJE RAČUNARSKA LINGVISTIKA U BUGARSKOJ, SOFIJA 4. SEPTEMBAR 2014. GODINE