God. 15, br. 1, 2014.

 

Deni Morel
Université François-Rabelais de Tours,
Laboratoire d'informatique, EA 6300
 
Natali Friburger
Université François-Rabelais de Tours,
Laboratoire d'informatique, EA 6300
 
Iris Eskol Taravela
Université d'Orléans, Laboratoire
ligérien de linguistique, UMR 7270
 

OBOGAĆIVANjE RENESANSNIH TEKSTOVA VLASTITIM IMENIMA


UDK: 81'322.2:004.9
Ključne reči: imenovani entiteti, renesansni tekstovi, kaskade grafova, CasSys, humanističke nauke i turizam
Apstrakt: Cilj projekta Renom je da obogati renesansne tekstove vlastitim imenima. Ovi tekstovi predstavljaju dva izazova: veliku raznovrsnost usled različitog zapisivanja reči; pretrpanost velikim brojem XML-TEI etiketa koje su uvedene da bi se sačuvao tačan izgled originalnog izdanja. Haš zadatak se sastojao od dodavanja etiketa imenovanih entiteta ovom formatu za imena koja nisu već bila obeležena i za kontekst sa njihove leve strane, a ponekad i sa desne strane. U tu svrhu poboljšali smo besplatan program u otvorenog koda CasSys da bismo analizirali tekstove sa Unitex-ovim kaskadama grafova i napravili smo posebne rečnike i kaskade. Evaluacija je pokazala da je stopa greške bila 6,1%. Renesansni tekstovi obogaćeni na ovaj način koriste se na veb-sajtu koji objedinjuje humanističke nauke i turizam tako što omogućavaju navigaciju po mapama preko imena koja se na njima nalaze.


                                                                                                       


 

NAUČNI RADOVI
 

Aleksandra Vraneš 
DIGITALNA HUMANISTIKA I SAVREMENE BIBLIOTEKE

Katerina Zdravkova, Boban Joksimoski, Ivan Čorbev, Dragan Mihajlov 
PETAR U OBLACIMA OBRAZOVANjA

Deni Morel, Natali Friburger, Iris Eskol Taravela 
OBOGAĆIVANjE RENESANSNIH TEKSTOVA VLASTITIM IMENIMA

Miljana Mladenović 
DIGITALNI REČNIK GOVORA JUGA SRBIJE

Jelena Jaćimović, Ružica Petrović  
STEREOTIPI BIBLIOTEKARA U JAVNOSTI, POPULARNOJ KULTURI I STRUČNOJ LITERATURI

 

PRIKAZI

Ana Golubović 
INTERDISCIPLINARNO ISTRAŽIVANjE KULTURNOG I JEZIČKOG NASLEĐA SRBIJE I IZRADA MULTIMEDIJALNOG INTERNET PORTALA „POJMOVNIK SRPSKE KULTURE”

Biljana Lazić, Gordana Nedeljkov  
OSMA RUSKA LETNjA ŠKOLA PRONALAŽENjA INFORMACIJA (RUSSIR 2014)

Duško Vitas 
PRIKAZ KONFERENCIJE RAČUNARSKA LINGVISTIKA U BUGARSKOJ, SOFIJA 4. SEPTEMBAR 2014. GODINE