Год. 10, бр. 1/2, јун 2009.

 

Алан Хопкинсон
Мидлсекс Универзитет, Школа за инжењеринг и информационе науке Бароуз, Лондон
 
Тигран Заргаруан
Фундаментална научна библиотека Националне академије наука Јерменије
 
РАЗВОЈ НОВОГ МАСТЕР ПРОГРАМА БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАЦИОНИХ НАУКА
ЗА ФАКУЛТЕТЕ БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАЦИОНИХ СТУДИЈА (БИС) У ЈЕРМЕНИЈИ, ГРУЗИЈИ И УЗБЕКИСТАНУ
 
Сажетак: Од јануара 2009 године шест организација из Јерменије, Грузије и Узбекистана у партнерству са универзитетима Европске уније учествују у трогодишњем вишенационалном заједничком европском пројекту “Развој новог мастер програма у библиотечким и информационим наукама” који се финансира из ЕУ “Tempus-Tacis” програма. Библиотечке и информационе студије (БИС) у ове три државе захтевају корениту модернизацију, јер су постојећи наставни програми по форми, садржају и предавачком приступу, још увек засновани на пракси 1960-тих година. Предавања су преоптерећена традицијом совјетског управљања библиотекама, која је одавно застарела. Наставни програми који би требало развити, заснивали би се на примерима најбоље оцењене праксе на факултета библиотечких и информационих наука партнерских европских универзитета, док би наставни предмети били прилагођени захтевима Болоњског и сличних уговора из Европске уније о високом образовању. Пројекат предвиђа и увођење компонената доживотног учења, као и курсеве напредних информатичких вештина. У Европској унији, многе библиотечке школе укључују и програме архивистике. Како овај програм у данашње електронско доба дели са библиотечко-информационим наукама све више модула, одлучено је да и он буде укључен у пројекат. Имплементација нових наставних програма требало би директно да помогне изградњи “друштава знања” у ове три бивше совјетске републике.
 

       

 


ЧЛАНЦИ

Маја Миланковић-ЕткинсонКрис Седлер 
GLOBAL CAMPUS PROJEKAT – Е-УЧЕЊЕМ ДО ВИШЕ СТУДЕНАТА У НОВИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА

Тома Тасовац 
ВИШЕ ИЛИ МАЊЕ ОД РЕЧНИКА? WORDNET КАО МОДЕЛ ЗА ЛЕКСИКОГРАФИЈУ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Сем Брукс 
ИСТРАЖИВАЧКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА У СРБИЈИ И ДИСТРИБУЦИЈА ИНФОРМАЦИЈА

Марина Митрић 
СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ У СРБИЈИ: КАТЕГОРИЗАЦИЈА И АНАЛИЗА

Алан ХопкинсонТигран Заргаруан 
РАЗВОЈ НОВОГ МАСТЕР ПРОГРАМА БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАЦИОНИХ НАУКА ЗА ФАКУЛТЕТЕ БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАЦИОНИХ СТУДИЈА (БИС) У ЈЕРМЕНИЈИ, ГРУЗИЈИ И УЗБЕКИСТАНУ

Филип Марић 
TEX И LATEX

Горан Ракић 
OPENOFFICE.ORG 3, СЛОБОДА У СВАКОДНЕВНИЦИ САДА И НА СРПСКОМ

Ђорђе Стакић 
ВИКИ ТЕХНОЛОГИЈА – НАСТАНАК, РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ

ПРИЛОЗИ

Себастиен Помје 
ЗАШТО ЈЕ УНИВЕРЗИТЕТУ ПОТРЕБАН СЛОБОДАН СОФТВЕР?

Душица Рајчевић 
ИНТЕРВЈУ СА ТОДОМ КАТЛЕРОМ, 25. СЕПТЕМБАР 2008. ГОДИНЕ, БЕОГРАД

Душица Рајчевић 
ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА АМЕРИЧКОГ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА ОСВРТ НА ПРИМЕНУ НОВИХ ВИДОВА КОМУНИКАЦИЈА У БИБЛИОТЕКАМА