Год. 10, бр. 1/2, јун 2009.

Тома Тасовац
Центер за дигиталне хуманистичке науке, Београд
 
ВИШЕ ИЛИ МАЊЕ ОД РЕЧНИКА? WORDNET КАО МОДЕЛ ЗА ЛЕКСИКОГРАФИЈУ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА
 
Кључне речи: српски језик, L2, страни језик, Wordnet, лексикографија, Транспоетика
Сажетак: Транспоетика је билингвализовани речник српског језика, заснован на Wordnet-у, а првенствено намењен напредним студентима који српски уче као страни (L2) језик. Разлог због којег би се речник намењен учењу страног језика заснивао на моделу велике семантичке базе података није сам по себи очигледан: Wordnet се нарочито истиче у представљању сложених односа између одредница али не и по комплексности информација (граматичких, синтаксичких, ортоепских) везаних за појединачне одреднице. У овом раду се истражују предности и недостаци коришћења Wорднет-а у стварању ресурса за учење страних језика и нуде нека решења за проширивање Wорднет-а како би се задовољиле потребе L2 лексикографије
 

   

 


ЧЛАНЦИ

Маја Миланковић-ЕткинсонКрис Седлер 
GLOBAL CAMPUS PROJEKAT – Е-УЧЕЊЕМ ДО ВИШЕ СТУДЕНАТА У НОВИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА

Тома Тасовац 
ВИШЕ ИЛИ МАЊЕ ОД РЕЧНИКА? WORDNET КАО МОДЕЛ ЗА ЛЕКСИКОГРАФИЈУ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Сем Брукс 
ИСТРАЖИВАЧКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА У СРБИЈИ И ДИСТРИБУЦИЈА ИНФОРМАЦИЈА

Марина Митрић 
СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ У СРБИЈИ: КАТЕГОРИЗАЦИЈА И АНАЛИЗА

Алан ХопкинсонТигран Заргаруан 
РАЗВОЈ НОВОГ МАСТЕР ПРОГРАМА БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАЦИОНИХ НАУКА ЗА ФАКУЛТЕТЕ БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАЦИОНИХ СТУДИЈА (БИС) У ЈЕРМЕНИЈИ, ГРУЗИЈИ И УЗБЕКИСТАНУ

Филип Марић 
TEX И LATEX

Горан Ракић 
OPENOFFICE.ORG 3, СЛОБОДА У СВАКОДНЕВНИЦИ САДА И НА СРПСКОМ

Ђорђе Стакић 
ВИКИ ТЕХНОЛОГИЈА – НАСТАНАК, РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ

ПРИЛОЗИ

Себастиен Помје 
ЗАШТО ЈЕ УНИВЕРЗИТЕТУ ПОТРЕБАН СЛОБОДАН СОФТВЕР?

Душица Рајчевић 
ИНТЕРВЈУ СА ТОДОМ КАТЛЕРОМ, 25. СЕПТЕМБАР 2008. ГОДИНЕ, БЕОГРАД

Душица Рајчевић 
ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА АМЕРИЧКОГ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА ОСВРТ НА ПРИМЕНУ НОВИХ ВИДОВА КОМУНИКАЦИЈА У БИБЛИОТЕКАМА