Год. 10, бр. 1/2, јун 2009.

 

Маја Миланковић-Еткинсон
Мидлсекс Универзитет, Школа за инжењеринг и информационе науке Бароуз, Лондон
 
Крис Седлер
Мидлсекс Универзитет, Школа за инжењеринг и информационе науке Бароуз, Лондон
 
GLOBAL CAMPUS ПРОЈЕКАТ – Е-УЧЕЊЕМ ДО ВИШЕ СТУДЕНАТА У НОВИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА
 
Сажетак: Global Campus (GC) пројекат започеле су SCS (School of Computing Science са Мидлсеск Универзитета – MU) и RITSEC (Regional Information Technology and Software Engineering Centre) у мају 1999 у Каиру [1]. RITSEC је желео да настави сарадњу са Универзитетом у Мидлсексу, па је одлучено да се започне са комплетним MSc програмом за учење на даљину (Distance Learning – DL). У складу са стратегијом Универзитета за проширење услужних капацитета и ван земље како би се изашло у сусрет огромним захтевима за стицање образовања на британским факултетима из иностранства, понуђени су комплетни програми е-учења како би се обезбедио приступ студентима којима би могућност школовање у Великој Британији била ускраћена због претерано високих школарина. У то време широм света тражило се академско познавање ИТ/компјутера као предуслов за бољи посао. Професор Марк Вудман (Woodman) који се придружио SCS школи одиграо је кључну улогу у осмишљавању педагошког приступа настави, одредивши садржај интернет материјала и одабравши начин доставе и имплементације програма за е-учење. Током трајања пројекта, GC програми су достављани студентима преко седам партнерских институција за сарадњу у пет земаља: у Кини, на Кипру, у Египту, Хонгконгу и Сингапуру. Ови програми представљали су део портфолиа академске групе SCS школе за пословне информативне системе (BIS) и по истим програмима радили су и студенти на нашим факултетима у Лондону. За све програме су важиле исте процедуре за управљање, оцењивање и контролу квалитета тако да су сви студенти имали исту могућност праћења наставе и учења. Ове процедуре су биле у складу са стандардима које је прописала Агенција за обезбеђење квалитета – QAA (Quality Assurance Agency) при Већу фонда за високо образовање – HEFCE (Higher Education Funding Council). Овим радом смо покушали да извршимо анализу стеченог искуства, пошто је пројекат окончан почетком школске 2007/8.
 

  

 


 

ЧЛАНЦИ

Маја Миланковић-ЕткинсонКрис Седлер 
GLOBAL CAMPUS PROJEKAT – Е-УЧЕЊЕМ ДО ВИШЕ СТУДЕНАТА У НОВИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА

Тома Тасовац 
ВИШЕ ИЛИ МАЊЕ ОД РЕЧНИКА? WORDNET КАО МОДЕЛ ЗА ЛЕКСИКОГРАФИЈУ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Сем Брукс 
ИСТРАЖИВАЧКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА У СРБИЈИ И ДИСТРИБУЦИЈА ИНФОРМАЦИЈА

Марина Митрић 
СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ У СРБИЈИ: КАТЕГОРИЗАЦИЈА И АНАЛИЗА

Алан ХопкинсонТигран Заргаруан 
РАЗВОЈ НОВОГ МАСТЕР ПРОГРАМА БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАЦИОНИХ НАУКА ЗА ФАКУЛТЕТЕ БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАЦИОНИХ СТУДИЈА (БИС) У ЈЕРМЕНИЈИ, ГРУЗИЈИ И УЗБЕКИСТАНУ

Филип Марић 
TEX И LATEX

Горан Ракић 
OPENOFFICE.ORG 3, СЛОБОДА У СВАКОДНЕВНИЦИ САДА И НА СРПСКОМ

Ђорђе Стакић 
ВИКИ ТЕХНОЛОГИЈА – НАСТАНАК, РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ

ПРИЛОЗИ

Себастиен Помје 
ЗАШТО ЈЕ УНИВЕРЗИТЕТУ ПОТРЕБАН СЛОБОДАН СОФТВЕР?

Душица Рајчевић 
ИНТЕРВЈУ СА ТОДОМ КАТЛЕРОМ, 25. СЕПТЕМБАР 2008. ГОДИНЕ, БЕОГРАД

Душица Рајчевић 
ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА АМЕРИЧКОГ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА ОСВРТ НА ПРИМЕНУ НОВИХ ВИДОВА КОМУНИКАЦИЈА У БИБЛИОТЕКАМА