God. 10, br. 1/2, jun 2009.

 

Maja Milanković-Etkinson
Midlseks Univerzitet, Škola za inženjering i informacione nauke Barouz, London
 
Kris Sedler
Midlseks Univerzitet, Škola za inženjering i informacione nauke Barouz, London
 
GLOBAL CAMPUS PROJEKAT – E-UČENjEM DO VIŠE STUDENATA U NOVIM GENERACIJAMA GENERACIJAMA
 
Sažetak: Global Campus (GC) projekat započele su SCS (School of Computing Science sa Midlsesk Univerziteta – MU) i RITSEC (Regional Information Technology and Software Engineering Centre) u maju 1999 u Kairu [1]. RITSEC je želeo da nastavi saradnju sa Univerzitetom u Midlseksu, pa je odlučeno da se započne sa kompletnim MSc programom za učenje na daljinu (Distance Learning – DL). U skladu sa strategijom Univerziteta za proširenje uslužnih kapaciteta i van zemlje kako bi se izašlo u susret ogromnim zahtevima za sticanje obrazovanja na britanskim fakultetima iz inostranstva, ponuđeni su kompletni programi e-učenja kako bi se obezbedio pristup studentima kojima bi mogućnost školovanje u Velikoj Britaniji bila uskraćena zbog preterano visokih školarina. U to vreme širom sveta tražilo se akademsko poznavanje IT/kompjutera kao preduslov za bolji posao. Profesor Mark Vudman (Woodman) koji se pridružio SCS školi odigrao je ključnu ulogu u osmišljavanju pedagoškog pristupa nastavi, odredivši sadržaj internet materijala i odabravši način dostave i implementacije programa za e-učenje. Tokom trajanja projekta, GC programi su dostavljani studentima preko sedam partnerskih institucija za saradnju u pet zemalja: u Kini, na Kipru, u Egiptu, Hongkongu i Singapuru. Ovi programi predstavljali su deo portfolia akademske grupe SCS škole za poslovne informativne sisteme (BIS) i po istim programima radili su i studenti na našim fakultetima u Londonu. Za sve programe su važile iste procedure za upravljanje, ocenjivanje i kontrolu kvaliteta tako da su svi studenti imali istu mogućnost praćenja nastave i učenja. Ove procedure su bile u skladu sa standardima koje je propisala Agencija za obezbeđenje kvaliteta – QAA (Quality Assurance Agency) pri Veću fonda za visoko obrazovanje – HEFCE (Higher Education Funding Council). Ovim radom smo pokušali da izvršimo analizu stečenog iskustva, pošto je projekat okončan početkom školske 2007/8.
 

  

 


 

ČLANCI

Maja Milanković-EtkinsonKris Sedler 
GLOBAL CAMPUS PROJEKAT – E-UČENjEM DO VIŠE STUDENATA U NOVIM GENERACIJAMA GENERACIJAMA

Toma Tasovac 
VIŠE ILI MANjE OD REČNIKA? WORDNET KAO MODEL ZA LEKSIKOGRAFIJU SRPSKOG KAO STRANOG JEZIKA

Sem Bruks 
ISTRAŽIVAČKE BAZE PODATAKA U SRBIJI I DISTRIBUCIJA INFORMACIJA

Marina Mitrić 
SPECIJALNE BIBLIOTEKE U SRBIJI: KATEGORIZACIJA I ANALIZA

Alan HopkinsonTigran Zargaruan 
RAZVOJ NOVOG MASTER PROGRAMA BIBLIOTEČKIH I INFORMACIONIH NAUKA ZA FAKULTETE BIBLIOTEČKIH I INFORMACIONIH STUDIJA (BIS) U JERMENIJI, GRUZIJI I UZBEKISTANU

Filip Marić 
TEX I LATEX

Goran Rakić 
OPENOFFICE.ORG 3, SLOBODA U SVAKODNEVNICI SADA I NA SRPSKOM

Đorđe Stakić 
VIKI TEHNOLOGIJA – NASTANAK, RAZVOJ I ZNAČAJ

PRILOZI

Sebastien Pomje 
ZAŠTO JE UNIVERZITETU POTREBAN SLOBODAN SOFTVER?

Dušica Rajčević 
INTERVJU SA TODOM KATLEROM, 25. SEPTEMBAR 2008. GODINE, BEOGRAD

Dušica Rajčević 
GODIŠNjA KONFERENCIJA AMERIČKOG DRUŠTVA BIBLIOTEKARA OSVRT NA PRIMENU NOVIH VIDOVA KOMUNIKACIJA U BIBLIOTEKAMA