God. 10, br. 1/2, jun 2009.

Filip Marić
Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
TEX i LATEX
 
Sažetak: U ovom članku će biti opisani sistemi TEX i LATEX, namenjeni kreiranju i pripremi dokumenata za štampu (engl. document preparation systems). Dokumenti kreirani korišćenjem ovih sistema odlikuju se izrazito visokim estetskim kvalitetom prikaza. Sistemi se pre svega koriste za izradu naučne i tehničke dokumentacije i predstavljaju de facto standard u izdavaštvu naučnih (pre svega matematičkih, fizičkih i tehničkih) publikacija. Sistemi su dostupni kao slobodan softver
 

   

 


ČLANCI

 

Maja Milanković-EtkinsonKris Sedler 
GLOBAL CAMPUS PROJEKAT – E-UČENjEM DO VIŠE STUDENATA U NOVIM GENERACIJAMA GENERACIJAMA

Toma Tasovac 
VIŠE ILI MANjE OD REČNIKA? WORDNET KAO MODEL ZA LEKSIKOGRAFIJU SRPSKOG KAO STRANOG JEZIKA

Sem Bruks 
ISTRAŽIVAČKE BAZE PODATAKA U SRBIJI I DISTRIBUCIJA INFORMACIJA

Marina Mitrić 
SPECIJALNE BIBLIOTEKE U SRBIJI: KATEGORIZACIJA I ANALIZA

Alan HopkinsonTigran Zargaruan 
RAZVOJ NOVOG MASTER PROGRAMA BIBLIOTEČKIH I INFORMACIONIH NAUKA ZA FAKULTETE BIBLIOTEČKIH I INFORMACIONIH STUDIJA (BIS) U JERMENIJI, GRUZIJI I UZBEKISTANU

Filip Marić 
TEX I LATEX

Goran Rakić 
OPENOFFICE.ORG 3, SLOBODA U SVAKODNEVNICI SADA I NA SRPSKOM

Đorđe Stakić 
VIKI TEHNOLOGIJA – NASTANAK, RAZVOJ I ZNAČAJ

PRILOZI

 

Sebastien Pomje 
ZAŠTO JE UNIVERZITETU POTREBAN SLOBODAN SOFTVER?

Dušica Rajčević 
INTERVJU SA TODOM KATLEROM, 25. SEPTEMBAR 2008. GODINE, BEOGRAD

Dušica Rajčević 
GODIŠNjA KONFERENCIJA AMERIČKOG DRUŠTVA BIBLIOTEKARA OSVRT NA PRIMENU NOVIH VIDOVA KOMUNIKACIJA U BIBLIOTEKAMA