God. 10, br. 1/2, jun 2009.

 

Alan Hopkinson
Midlseks Univerzitet, Škola za inženjering i informacione nauke Barouz, London
 
Tigran Zargaruan
Fundamentalna naučna biblioteka Nacionalne akademije nauka Jermenije
 
RAZVOJ NOVOG MASTER PROGRAMA BIBLIOTEČKIH I INFORMACIONIH NAUKA
ZA FAKULTETE BIBLIOTEČKIH I INFORMACIONIH STUDIJA (BIS) U JERMENIJI, GRUZIJI I UZBEKISTANU
 
Sažetak: Od januara 2009 godine šest organizacija iz Jermenije, Gruzije i Uzbekistana u partnerstvu sa univerzitetima Evropske unije učestvuju u trogodišnjem višenacionalnom zajedničkom evropskom projektu “Razvoj novog master programa u bibliotečkim i informacionim naukama” koji se finansira iz EU “Tempus-Tacis” programa. Bibliotečke i informacione studije (BIS) u ove tri države zahtevaju korenitu modernizaciju, jer su postojeći nastavni programi po formi, sadržaju i predavačkom pristupu, još uvek zasnovani na praksi 1960-tih godina. Predavanja su preopterećena tradicijom sovjetskog upravljanja bibliotekama, koja je odavno zastarela. Nastavni programi koji bi trebalo razviti, zasnivali bi se na primerima najbolje ocenjene prakse na fakulteta bibliotečkih i informacionih nauka partnerskih evropskih univerziteta, dok bi nastavni predmeti bili prilagođeni zahtevima Bolonjskog i sličnih ugovora iz Evropske unije o visokom obrazovanju. Projekat predviđa i uvođenje komponenata doživotnog učenja, kao i kurseve naprednih informatičkih veština. U Evropskoj uniji, mnoge bibliotečke škole uključuju i programe arhivistike. Kako ovaj program u današnje elektronsko doba deli sa bibliotečko-informacionim naukama sve više modula, odlučeno je da i on bude uključen u projekat. Implementacija novih nastavnih programa trebalo bi direktno da pomogne izgradnji “društava znanja” u ove tri bivše sovjetske republike.
 

   

 


ČLANCI

 

Maja Milanković-EtkinsonKris Sedler 
GLOBAL CAMPUS PROJEKAT – E-UČENjEM DO VIŠE STUDENATA U NOVIM GENERACIJAMA GENERACIJAMA

Toma Tasovac 
VIŠE ILI MANjE OD REČNIKA? WORDNET KAO MODEL ZA LEKSIKOGRAFIJU SRPSKOG KAO STRANOG JEZIKA

Sem Bruks 
ISTRAŽIVAČKE BAZE PODATAKA U SRBIJI I DISTRIBUCIJA INFORMACIJA

Marina Mitrić 
SPECIJALNE BIBLIOTEKE U SRBIJI: KATEGORIZACIJA I ANALIZA

Alan HopkinsonTigran Zargaruan 
RAZVOJ NOVOG MASTER PROGRAMA BIBLIOTEČKIH I INFORMACIONIH NAUKA ZA FAKULTETE BIBLIOTEČKIH I INFORMACIONIH STUDIJA (BIS) U JERMENIJI, GRUZIJI I UZBEKISTANU

Filip Marić 
TEX I LATEX

Goran Rakić 
OPENOFFICE.ORG 3, SLOBODA U SVAKODNEVNICI SADA I NA SRPSKOM

Đorđe Stakić 
VIKI TEHNOLOGIJA – NASTANAK, RAZVOJ I ZNAČAJ

PRILOZI

 

Sebastien Pomje 
ZAŠTO JE UNIVERZITETU POTREBAN SLOBODAN SOFTVER?

Dušica Rajčević 
INTERVJU SA TODOM KATLEROM, 25. SEPTEMBAR 2008. GODINE, BEOGRAD

Dušica Rajčević 
GODIŠNjA KONFERENCIJA AMERIČKOG DRUŠTVA BIBLIOTEKARA OSVRT NA PRIMENU NOVIH VIDOVA KOMUNIKACIJA U BIBLIOTEKAMA