God. 10, br. 1/2, jun 2009.

Goran Rakić
Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
OPENOFFICE.ORG 3, SLOBODA U SVAKODNEVNICI SADA I NA SRPSKOM
 
Sažetak: U radu su izloženi nedostaci upotrebe vlasničkih zatvorenih formata zapisa elektronskih dokumenata iz kancelarijskog softvera i prikazana alternativa u vidu međunarodno standardizovanog otvorenog dokument‑formata (ODF). U drugom delu ukratko je prikazan najpopularniji slobodan kancelarijski paket OpenOffice.org u izdanju 3.0. Treći i završni deo rada bavi se lokalizacijom paketa na srpski jezik koju su zajednički realizovali Matematički fakultet u Beogradu i Zajednica OpenOffice.org korisnika u Srbiji. U ovom delu je prikazan proces rada na lokalizaciji i pomenuti najveći problemi uočeni tokom višegodišnjeg iskustva autora u lokalizaciji slobodnog softvera na srpski jezik.
 

  

 


ČLANCI

 

Maja Milanković-EtkinsonKris Sedler 
GLOBAL CAMPUS PROJEKAT – E-UČENjEM DO VIŠE STUDENATA U NOVIM GENERACIJAMA GENERACIJAMA

Toma Tasovac 
VIŠE ILI MANjE OD REČNIKA? WORDNET KAO MODEL ZA LEKSIKOGRAFIJU SRPSKOG KAO STRANOG JEZIKA

Sem Bruks 
ISTRAŽIVAČKE BAZE PODATAKA U SRBIJI I DISTRIBUCIJA INFORMACIJA

Marina Mitrić 
SPECIJALNE BIBLIOTEKE U SRBIJI: KATEGORIZACIJA I ANALIZA

Alan HopkinsonTigran Zargaruan 
RAZVOJ NOVOG MASTER PROGRAMA BIBLIOTEČKIH I INFORMACIONIH NAUKA ZA FAKULTETE BIBLIOTEČKIH I INFORMACIONIH STUDIJA (BIS) U JERMENIJI, GRUZIJI I UZBEKISTANU

Filip Marić 
TEX I LATEX

Goran Rakić 
OPENOFFICE.ORG 3, SLOBODA U SVAKODNEVNICI SADA I NA SRPSKOM

Đorđe Stakić 
VIKI TEHNOLOGIJA – NASTANAK, RAZVOJ I ZNAČAJ

PRILOZI

 

Sebastien Pomje 
ZAŠTO JE UNIVERZITETU POTREBAN SLOBODAN SOFTVER?

Dušica Rajčević 
INTERVJU SA TODOM KATLEROM, 25. SEPTEMBAR 2008. GODINE, BEOGRAD

Dušica Rajčević 
GODIŠNjA KONFERENCIJA AMERIČKOG DRUŠTVA BIBLIOTEKARA OSVRT NA PRIMENU NOVIH VIDOVA KOMUNIKACIJA U BIBLIOTEKAMA