Год. 10, бр. 1/2, јун 2009.

Сем Брукс
 
EBSCO издаваштво
 
ИСТРАЖИВАЧКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА У СРБИЈИ И ДИСТРИБУЦИЈА ИНФОРМАЦИЈА
 
Сажетак: Кроз детаљан преглед електронског садржаја из области природно-техничких наука (STM) и бизниса доступног у Србији, овај чланак описује вредност појединих академских база података и утицај невероватно великог прилива података у земљу, у последњих неколико година. Две најсвеобухватније академске базе података обезбеђује компанија EBSCO Publishing (EBSCO), највећи светски посредник између издавача и библиотека. Описан је приступ компаније EBSCO с освртом на њене научне базе података. Чланак такође истражује које академске базе података највише пружају у којој дисциплини и бави се питањима као што су доступност најцитиранијих часописа, пуни текст, стручно надгледан садржај, периоди одлагања коришћења (ембарго периоди), архивски бројеви, као и другим важним питањима. Ширење информација и приступ њима побољшани су кроз технологије повезивања својствених истраживачким базама података. Испитани су прилагођавање ових веза и њихова доступност. Такође се дискутује о могућности корисника да лако прегледају слике релевантне за истраживање директно са стране са резултатима.
 

   

 


ЧЛАНЦИ

Маја Миланковић-ЕткинсонКрис Седлер 
GLOBAL CAMPUS PROJEKAT – Е-УЧЕЊЕМ ДО ВИШЕ СТУДЕНАТА У НОВИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА

Тома Тасовац 
ВИШЕ ИЛИ МАЊЕ ОД РЕЧНИКА? WORDNET КАО МОДЕЛ ЗА ЛЕКСИКОГРАФИЈУ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Сем Брукс 
ИСТРАЖИВАЧКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА У СРБИЈИ И ДИСТРИБУЦИЈА ИНФОРМАЦИЈА

Марина Митрић 
СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ У СРБИЈИ: КАТЕГОРИЗАЦИЈА И АНАЛИЗА

Алан ХопкинсонТигран Заргаруан 
РАЗВОЈ НОВОГ МАСТЕР ПРОГРАМА БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАЦИОНИХ НАУКА ЗА ФАКУЛТЕТЕ БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАЦИОНИХ СТУДИЈА (БИС) У ЈЕРМЕНИЈИ, ГРУЗИЈИ И УЗБЕКИСТАНУ

Филип Марић 
TEX И LATEX

Горан Ракић 
OPENOFFICE.ORG 3, СЛОБОДА У СВАКОДНЕВНИЦИ САДА И НА СРПСКОМ

Ђорђе Стакић 
ВИКИ ТЕХНОЛОГИЈА – НАСТАНАК, РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ

ПРИЛОЗИ

Себастиен Помје 
ЗАШТО ЈЕ УНИВЕРЗИТЕТУ ПОТРЕБАН СЛОБОДАН СОФТВЕР?

Душица Рајчевић 
ИНТЕРВЈУ СА ТОДОМ КАТЛЕРОМ, 25. СЕПТЕМБАР 2008. ГОДИНЕ, БЕОГРАД

Душица Рајчевић 
ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА АМЕРИЧКОГ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА ОСВРТ НА ПРИМЕНУ НОВИХ ВИДОВА КОМУНИКАЦИЈА У БИБЛИОТЕКАМА