Год. 10, бр. 1/2, јун 2009.

Ђорђе Стакић
Математички факултет, Универзитет у Београду
 
ВИКИ ТЕХНОЛОГИЈА – НАСТАНАК, РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ
 
Кључне речи: Вики технологија, Википедија, МедијаВики, слободан софтвер, историја рачунарства
Сажетак: Крај 20. и почетак 21. века на пољу информационих технологија обележен је појавом и експанзијом Вики технологије. Из Вики технологије се изродила Википедија, највећа икада направљена енциклопедија. Настанак Википедије као најуспешнијег пројекта заснованог на Вики технологији је показао могућности Вики софтвера. Овај софтвер је данас у широкој употреби и намеће се као нови стандард. Осим Википедије од значаја су и локални вики сајтови.
 

     

 


ЧЛАНЦИ

Маја Миланковић-ЕткинсонКрис Седлер 
GLOBAL CAMPUS PROJEKAT – Е-УЧЕЊЕМ ДО ВИШЕ СТУДЕНАТА У НОВИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА

Тома Тасовац 
ВИШЕ ИЛИ МАЊЕ ОД РЕЧНИКА? WORDNET КАО МОДЕЛ ЗА ЛЕКСИКОГРАФИЈУ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Сем Брукс 
ИСТРАЖИВАЧКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА У СРБИЈИ И ДИСТРИБУЦИЈА ИНФОРМАЦИЈА

Марина Митрић 
СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ У СРБИЈИ: КАТЕГОРИЗАЦИЈА И АНАЛИЗА

Алан ХопкинсонТигран Заргаруан 
РАЗВОЈ НОВОГ МАСТЕР ПРОГРАМА БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАЦИОНИХ НАУКА ЗА ФАКУЛТЕТЕ БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАЦИОНИХ СТУДИЈА (БИС) У ЈЕРМЕНИЈИ, ГРУЗИЈИ И УЗБЕКИСТАНУ

Филип Марић 
TEX И LATEX

Горан Ракић 
OPENOFFICE.ORG 3, СЛОБОДА У СВАКОДНЕВНИЦИ САДА И НА СРПСКОМ

Ђорђе Стакић 
ВИКИ ТЕХНОЛОГИЈА – НАСТАНАК, РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ

ПРИЛОЗИ

Себастиен Помје 
ЗАШТО ЈЕ УНИВЕРЗИТЕТУ ПОТРЕБАН СЛОБОДАН СОФТВЕР?

Душица Рајчевић 
ИНТЕРВЈУ СА ТОДОМ КАТЛЕРОМ, 25. СЕПТЕМБАР 2008. ГОДИНЕ, БЕОГРАД

Душица Рајчевић 
ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА АМЕРИЧКОГ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА ОСВРТ НА ПРИМЕНУ НОВИХ ВИДОВА КОМУНИКАЦИЈА У БИБЛИОТЕКАМА