Год. 18, бр. 1, 2018.

Бранислава Шандрих
Универзитет у Београду,
Филолошки факултет, Србиjа
 

 

НАСТАВА ИНФОРМАТИКЕ НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПАJТОН

 

УДК: 004.43PYTHON
Кључне речи: Паjтон, програмирање, информационе технологиjе, обрада природних jезика, проналажење информациjа
Сажетак: Студенти на смеру Библиотекарство и информатика Филолошког факултета у Београду похађаjу наставу тринаест обавезних информатичких предмета током све четири године основних студиjа. У раду jе направљен посебан осврт на наставу програмирања коjу студенти библиотекарства слушаjу у петом семестру. На овим предметима обрађуjе се програмски jезик Паjтон и кроз њега су студентима приказани основни концепти програмирања, различите структуре података али и различите примене. У раду се jош анализираjу стечена знања на информатичким предметима током основних студиjа, планови за наредне генерациjе, као и могуће примене у области информационих технологиjа и обради природних jезика.
                                                                                                                      


НАУЧНИ РАДОВИ

 

Душко Витас

О РАЗВОJУ ИНФОРМАТИКЕ МЕЂУ МАТЕМАТИЧАРИМА

Јасмина Јовановска

ДИЗАJНИРАЊЕ ЕФИКАСНИХ ПИТАЊА ВИШЕСТРУКОГ ИЗБОРА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ИСХОДА УЧЕЊА

Александра Арсенијевић

БИТЕФ 212 — ОД ИДЕJЕ ДО РЕАЛИЗАЦИJЕ

Бранислава Шандрих

НАСТАВА ИНФОРМАТИКЕ НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПАJТОН

Сњежана Ћирковић

СИВА ЛИТЕРАТУРА – КАМЕЛЕОН ИНФОРМАЦИОНИХ РЕСУРСА

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

Слађана Суботић, Филип Станковић, Сања Сланкаменац, Растислав Марковић, Анастасија Мандић, Марија Даковић

ИЗРАДА МУЛТИМЕДИJАЛНОГ ДОКУМЕНТА „ПРОЛАЗИМ УЛИЦОМ ТВОJОМ“