Год. 18, бр. 1, 2018.

 

Јасмина Јовановска
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Универзитет „Св. Ћирило и Методиjе“
Скопље, Македониjа

 

ДИЗАJНИРАЊЕ ЕФИКАСНИХ ПИТАЊА ВИШЕСТРУКОГ ИЗБОРА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ИСХОДА УЧЕЊА

 

УДК: 371.275
Кључне речи: тестови вишеструког избора, когнитивни нивои, индекс тежине задатка, индекс дискриминациjе задатка
Сажетак: Тестови вишеструког избора данас представљаjу популаран алат за оцењивање исхода учења jер су флексибилни, релативно jедноставни за спровођење, а омогућаваjу и оцењивање садржаjа великог обима за кратко време. Много важниjа чињеница jе да су ова питања свестрана и поуздана, што повећава њихову атрактивност. Осим тога, за потребе оцењивања испитивачи могу користити колекциjе питања коjе су већ припремљене за претходне курсеве или су доступне онлаjн. С друге стране, многи аутори тврде да се питања вишеструког избора обично користе за оцену когнитивних способности нижих нивоа, дефинисаних Блумовом таксономиjом. Међутим, свеобухватне анализе потврђуjу да ова врста алата за оцењивање омогућава и процену мишљења вишег реда.
 
 

                                                                                                                


НАУЧНИ РАДОВИ

 

Душко Витас

О РАЗВОJУ ИНФОРМАТИКЕ МЕЂУ МАТЕМАТИЧАРИМА

Јасмина Јовановска

ДИЗАJНИРАЊЕ ЕФИКАСНИХ ПИТАЊА ВИШЕСТРУКОГ ИЗБОРА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ИСХОДА УЧЕЊА

Александра Арсенијевић

БИТЕФ 212 — ОД ИДЕJЕ ДО РЕАЛИЗАЦИJЕ

Бранислава Шандрих

НАСТАВА ИНФОРМАТИКЕ НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПАJТОН

Сњежана Ћирковић

СИВА ЛИТЕРАТУРА – КАМЕЛЕОН ИНФОРМАЦИОНИХ РЕСУРСА

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

Слађана Суботић, Филип Станковић, Сања Сланкаменац, Растислав Марковић, Анастасија Мандић, Марија Даковић

ИЗРАДА МУЛТИМЕДИJАЛНОГ ДОКУМЕНТА „ПРОЛАЗИМ УЛИЦОМ ТВОJОМ“