Год. 18, бр. 1, 2018.

Душко Витас
Универзитет у Београду
Математички факултет, Србиjа
 

О РАЗВОJУ ИНФОРМАТИКЕ МЕЂУ МАТЕМАТИЧАРИМА

 

УДК: 51:004(091)
Кључне речи: информатика, рачунарство, програмирање, IBM, рачунарска мрежа, рачунарска терминологиjа, Недељко Парезановић
Сажетак:  Развоj информатике у савременом смислу на Универзитету у Београду, а посебно међу београдским математичарима jе нераскидиво повезан са набавком 1968. године првог поузданог рачунарског система на универзитету, система IBM 360/44, као и са концепциjом развоjа програмирања коjу jе осмислио професор Недељко Парезановић. У раду су у основним цртама описани догађаjи коjи су водили ка конституисању рачунарства као самосталне дисциплине у српскоj средини.


 

                                                                                                                   


 

НАУЧНИ РАДОВИ

 

Душко Витас

О РАЗВОJУ ИНФОРМАТИКЕ МЕЂУ МАТЕМАТИЧАРИМА

Јасмина Јовановска

ДИЗАJНИРАЊЕ ЕФИКАСНИХ ПИТАЊА ВИШЕСТРУКОГ ИЗБОРА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ИСХОДА УЧЕЊА

Александра Арсенијевић

БИТЕФ 212 — ОД ИДЕJЕ ДО РЕАЛИЗАЦИJЕ

Бранислава Шандрих

НАСТАВА ИНФОРМАТИКЕ НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПАJТОН

Сњежана Ћирковић

СИВА ЛИТЕРАТУРА – КАМЕЛЕОН ИНФОРМАЦИОНИХ РЕСУРСА

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

Слађана Суботић, Филип Станковић, Сања Сланкаменац, Растислав Марковић, Анастасија Мандић, Марија Даковић

ИЗРАДА МУЛТИМЕДИJАЛНОГ ДОКУМЕНТА „ПРОЛАЗИМ УЛИЦОМ ТВОJОМ“