God. 18, br. 1, 2018.

Duško Vitas

Univerzitet u Beogradu

Matematički fakultet, Srbija

 

O RAZVOJU INFORMATIKE MEĐU MATEMATIČARIMA

UDK: 51:004(091)

Ključne reči: informatika, računarstvo, programiranje, IBM, računarska mreža, računarska terminologija, Nedeljko Parezanović

Sažetak: Razvoj informatike u savremenom smislu na Univerzitetu u Beogradu, a posebno među beogradskim matematičarima je neraskidivo povezan sa nabavkom 1968. godine prvog pouzdanog računarskog sistema na univerzitetu, sistema IBM 360/44, kao i sa koncepcijom razvoja programiranja koju je osmislio profesor Nedeljko Parezanović. U radu su u osnovnim crtama opisani događaji koji su vodili ka konstituisanju računarstva kao samostalne

viagrageneriquefr24.comdiscipline u srpskoj sredini.

                                                                                                            NAUČNI RADOVI

 

Duško Vitas

O RAZVOJU INFORMATIKE MEĐU MATEMATIČARIMA

Jasmina Jovanovska

DIZAJNIRANjE EFIKASNIH PITANjA VIŠESTRUKOG IZBORA ZA OCENjIVANjE ISHODA UČENjA

Aleksandra Arsenijević

BITEF 212 — OD IDEJE DO REALIZACIJE

Branislava Šandrih

NASTAVA INFORMATIKE NA FILOLOŠKOM FAKULTETU SA POSEBNIM OSVRTOM NA PAJTON

Snježana Ćirković

SIVA LITERATURA – KAMELEON INFORMACIONIH RESURSA

 

STRUČNI RADOVI

Slađana Subotić, Filip Stanković, Sanja Slankamenac, Rastislav Marković, Anastasija Mandić, Marija Daković

IZRADA MULTIMEDIJALNOG DOKUMENTA „PROLAZIM ULICOM TVOJOM“