God. 18, br. 1, 2018.

Branislava Šandrih

Univerzitet u Beogradu,

Filološki fakultet, Srbija

 

NASTAVA INFORMATIKE NA FILOLOŠKOM FAKULTETU SA POSEBNIM OSVRTOM NA PAJTON

 

UDK:004.43PYTHON

Ključne reči: Pajton, programiranje, informacione tehnologije, obrada prirodnih jezika, pronalaženje informacija

Sažetak: Studenti na smeru Bibliotekarstvo i informatika Filološkog fakulteta u Beogradu pohađaju nastavu trinaest obaveznih informatičkih predmeta tokom sve četiri godine osnovnih studija. U radu je napravljen poseban osvrt na nastavu programiranja koju studenti bibliotekarstva slušaju u petom semestru. Na ovim predmetima obrađuje se programski jezik Pajton i kroz njega su studentima prikazani osnovni koncepti programiranja, različite strukture podataka ali i različite primene. U radu se još analiziraju stečena znanja na informatičkim predmetima tokom osnovnih studija, planovi za naredne generacije, kao i moguće primene u oblasti informacionih tehnologija i obradi prirodnih jezika.


                                                                                                                     


NAUČNI RADOVI

 

Duško Vitas

O RAZVOJU INFORMATIKE MEĐU MATEMATIČARIMA

Jasmina Jovanovska

DIZAJNIRANjE EFIKASNIH PITANjA VIŠESTRUKOG IZBORA ZA OCENjIVANjE ISHODA UČENjA

Aleksandra Arsenijević

BITEF 212 — OD IDEJE DO REALIZACIJE

Branislava Šandrih

NASTAVA INFORMATIKE NA FILOLOŠKOM FAKULTETU SA POSEBNIM OSVRTOM NA PAJTON

Snježana Ćirković

SIVA LITERATURA – KAMELEON INFORMACIONIH RESURSA

 

STRUČNI RADOVI

Slađana Subotić, Filip Stanković, Sanja Slankamenac, Rastislav Marković, Anastasija Mandić, Marija Daković

IZRADA MULTIMEDIJALNOG DOKUMENTA „PROLAZIM ULICOM TVOJOM“