God. 18, br. 1, 2018.

 

Snježana Ćirković

OPEC (Organizacija zemalja izvoznica nafte)

Naučno odeljenje, Odsek za informacione usluge

Beč, Austrija

SIVA LITERATURA – KAMELEON INFORMACIONIH RESURSA
 

UDK: 098:001

Ključne reči: siva literatura, Deklaracija iz Pize, GreyNet, naučno nasleđe

Sažetak: Rad opisuje sivu literaturu, njeno poreklo, definicije i mesto u savremenom digitalnom društvu i naučnoj komunikaciji. Siva literatura igra važnu ulogu u brzoj i blagovremenoj razmeni najnovijih, naučnih i tehničkih dostignuća, a takođe pruža pristup širokom spektru informacija i često sadrži nove ideje. Osim toga, siva literatura predstavlja važan izvor originalnog istraživanja i aktuelnih informacija. Deklaracija iz Pize o kreiranju politike resursa sive literature objavljena 2014. daje doprinos boljem razumevanju i prepoznavanju uloge sive literature kao ključnog resursa u naučnoj komunikaciji, istraživanju i kreiranju politike, inovacija i razumevanja u mnogim disciplinama. U poslednjem delu ovog rada biće istraženi odnosi između sive literature i naučnog nasleđa. Prikazaćemo skup kriterijuma za kolekcije naučnog nasleđa kako bi ih definisali kao sivu literaturu.


                                                                                                         


NAUČNI RADOVI

 

Duško Vitas

O RAZVOJU INFORMATIKE MEĐU MATEMATIČARIMA

Jasmina Jovanovska

DIZAJNIRANjE EFIKASNIH PITANjA VIŠESTRUKOG IZBORA ZA OCENjIVANjE ISHODA UČENjA

Aleksandra Arsenijević

BITEF 212 — OD IDEJE DO REALIZACIJE

Branislava Šandrih

NASTAVA INFORMATIKE NA FILOLOŠKOM FAKULTETU SA POSEBNIM OSVRTOM NA PAJTON

Snježana Ćirković

SIVA LITERATURA – KAMELEON INFORMACIONIH RESURSA

 

STRUČNI RADOVI

Slađana Subotić, Filip Stanković, Sanja Slankamenac, Rastislav Marković, Anastasija Mandić, Marija Daković

IZRADA MULTIMEDIJALNOG DOKUMENTA „PROLAZIM ULICOM TVOJOM“