Год. 18, бр. 1, 2018.

 

Слађана Суботић, Филип Станковић, Сања Сланкаменац, Растислав Марковић, Анастасија Мандић, Марија Даковић
Универзитет у Београду,
Филолошки факултет, Србиjа
 


 

ИЗРАДА МУЛТИМЕДИJАЛНОГ ДОКУМЕНТА „ПРОЛАЗИМ УЛИЦОМ ТВОJОМ“ 

 

УДК: 004.55:378.147]:02(497.11)
Кључне речи: мултимедиjални документ, информатика, библиотекарство, имена улица, знамените жене, Београд
Сажетак: У овом раду ћемо представити мултимедиjални документ под називом „Пролазим улицом твоjом”. У изради овог документа су учествовали студенти завршне године основних академских студиjа на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду током школске 2016/2017. године у оквиру предмета Мултимедиjални документ. У раду се укратко описуjе како су се београдске улице развиjале и како су добиjале називе. Посебно jе описан поступак прикупљања, обраде и обjављивања садржаjа на веб страници, а дат jе и детаљан приказ саме веб странице.

                                                                                                                    
 


НАУЧНИ РАДОВИ

 

Душко Витас

О РАЗВОJУ ИНФОРМАТИКЕ МЕЂУ МАТЕМАТИЧАРИМА

Јасмина Јовановска

ДИЗАJНИРАЊЕ ЕФИКАСНИХ ПИТАЊА ВИШЕСТРУКОГ ИЗБОРА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ИСХОДА УЧЕЊА

Александра Арсенијевић

БИТЕФ 212 — ОД ИДЕJЕ ДО РЕАЛИЗАЦИJЕ

Бранислава Шандрих

НАСТАВА ИНФОРМАТИКЕ НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПАJТОН

Сњежана Ћирковић

СИВА ЛИТЕРАТУРА – КАМЕЛЕОН ИНФОРМАЦИОНИХ РЕСУРСА

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

Слађана Суботић, Филип Станковић, Сања Сланкаменац, Растислав Марковић, Анастасија Мандић, Марија Даковић

ИЗРАДА МУЛТИМЕДИJАЛНОГ ДОКУМЕНТА „ПРОЛАЗИМ УЛИЦОМ ТВОJОМ“