Год. 16, бр. ½, август 2016.

 

Гордана Недељков
Андрићев институт, Вишеград

 

 ЕЛЕКТРОНСКЕ КЊИГЕ И НОВА ДИМЕНЗИЈА ЧИТАЊА

УДК: 004.738.5:655.41
Кључне речи: дигитализација, електронска књига, електронско издаваштво, уређаји за читање електронских књига, читање
Сажетак: Развој технологије допринео је томе да се број књига у електронском формату свакодневно увећава. Приступ електронским књигама омогућавају, бесплатно или уз новчану надокнаду, издавачи и дистрибутери електронских издања. У Србији постоји неколико издавача који се баве издавањем књига у електронском формату, а приметан је и пораст дигиталних библиотека које омогућавају приступ електронским књигама. Електронске књиге могу се читати на рачунарима, лаптоповима, таблетима и паметним телефонима, али су за дуже читање најпогоднији читачи електронских књига. Једноставан приступ, двадесетчетворочасовна доступност, економичност у смислу цене и простора и друге предности електронских књига доприносе повећању читалачке публике.
 

 

                                                                                                       


НАУЧНИ РАДОВИ

 

Јована Ковачевић, Јелена Граовац

Н-ГРАМСКИ ЗАСНОВАНА КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ СТРУКТУРАЛНИХ ПОДРЖАВАЈУЋИХ ВЕКТОРА

Миљана Младеновић

ОНТОЛОШКО ПРЕПОЗНАВАЊЕ РЕТОРИЧКИХ ФИГУРА

Тања Ивановић

ЛЕКСИЧКА АНАЛИЗА ДВОЧЛАНИХ ТЕРМИНОЛОШКИХ СИНТАГМИ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

Милена Милинковић

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Гордана Недељков

ЕЛЕКТРОНСКЕ КЊИГЕ И НОВА ДИМЕНЗИЈА ЧИТАЊА

Милена Обрадовић, Александра Арсенијевић, Михаило Шкорић

ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ДОКУМЕНТА “YU РОК СЦЕНА”

 

ПРИКАЗИ

Владан Девеџић, Милан Крстић

РАЧУНАРСТВО У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА

Јелена Митровић

ПРИКАЗ ЕУРОЛАН 2015 ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ ИЗ РАЧУНАРСКЕ ЛИНГВИСТИКЕ