Год. 16, бр. ½, август 2016.

 

Милена Обрадовић, Александра Арсенијевић, Михаило Шкорић
Универзитет у Београду,
Филолошки факултет

 

 ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ДОКУМЕНТА “YU РОК СЦЕНА

УДК: 004.55:378.147]:02(497.11)
Кључне речи: мултимедијални документ, библиотекарство, информатика, рокенрол, музика, Југославија
Сажетак: У овом раду ће бити представљен процес израде мултимедијалног документа под називом YUРОК СЦЕНА у коме су учествовали студенти завршне године основних академских студија на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду током школске 2014/2015. године у оквиру предмета Мултимедијални документи. У раду се приказује историјски развој рокенрола на просторима бивше Југославије, рок сцене у југословенским републикама, као и утицај рок музике на друге уметности и медије. Посебно се описује техничка реализација пројекта, као што је планирање, обрада, дизајн и креирање самог мултимедијалног документа.
 

                                                                                                         


НАУЧНИ РАДОВИ

 

Јована Ковачевић, Јелена Граовац

Н-ГРАМСКИ ЗАСНОВАНА КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ СТРУКТУРАЛНИХ ПОДРЖАВАЈУЋИХ ВЕКТОРА

Миљана Младеновић

ОНТОЛОШКО ПРЕПОЗНАВАЊЕ РЕТОРИЧКИХ ФИГУРА

Тања Ивановић

ЛЕКСИЧКА АНАЛИЗА ДВОЧЛАНИХ ТЕРМИНОЛОШКИХ СИНТАГМИ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

Милена Милинковић

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Гордана Недељков

ЕЛЕКТРОНСКЕ КЊИГЕ И НОВА ДИМЕНЗИЈА ЧИТАЊА

Милена Обрадовић, Александра Арсенијевић, Михаило Шкорић

ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ДОКУМЕНТА “YU РОК СЦЕНА”

 

ПРИКАЗИ

Владан Девеџић, Милан Крстић

РАЧУНАРСТВО У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА

Јелена Митровић

ПРИКАЗ ЕУРОЛАН 2015 ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ ИЗ РАЧУНАРСКЕ ЛИНГВИСТИКЕ