God. 16, br. ½, avgust 2016.

 

Milena Obradović, Aleksandra Arsenijević, Mihailo Škorić 
Univerzitet u Beogradu,
Filološki fakultet

 IZRADA MULTIMEDIJALNOG DOKUMENTA “YU ROK SCENA
 

UDK: 004.55:378.147]:02(497.11)

Ključne reči: multimedijalni dokument, bibliotekarstvo, informatika, rokenrol, muzika, Jugoslavija

Sažetak: U ovom radu će biti predstavljen proces izrade multimedijalnog dokumenta pod nazivom YU ROK SCENA u kome su učestvovali studenti završne godine osnovnih akademskih studija na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu tokom školske 2014/2015. godine u okviru predmeta Multimedijalni dokumenti. U radu se prikazuje istorijski razvoj rokenrola na prostorima bivše Jugoslavije, rok scene u jugoslovenskim republikama, kao i uticaj rok muzike na druge umetnosti i medije. Posebno se opisuje tehnička realizacija projekta, kao što je planiranje, obrada, dizajn i kreiranje samog multimedijalnog dokumenta.

                                                                                                         

 


NAUČNI RADOVI

Jovana Kovačević, Jelena Graovac

N-GRAMSKI ZASNOVANA KLASIFIKACIJA TEKSTA NA SRPSKOM JEZIKU PRIMENOM METODE STRUKTURALNIH PODRŽAVAJUĆIH VEKTORA

Miljana Mladenović

ONTOLOŠKO PREPOZNAVANjE RETORIČKIH FIGURA 

Tanja Ivanović

LEKSIČKA ANALIZA DVOČLANIH TERMINOLOŠKIH SINTAGMI ELEKTRODISTRIBUTIVNOG SISTEMA

Milena Milinković

Milena Obradović, Aleksandra Arsenijević, Mihailo Škorić

IZRADA MULTIMEDIJALNOG DOKUMENTA “YU ROK SCENA”

 

PRIKAZI

 

Vladan Devedžić, Milan Krstić

RAČUNARSTVO U DRUŠTVENIM NAUKAMA

Jelena Mitrović

PRIKAZ EUROLAN 2015 LETNjE ŠKOLE IZ RAČUNARSKE LINGVISTIKE