God. 16, br. ½, avgust 2016.

 

Gordana Nedeljkov 
Andrićev institut, Višegrad

 ELEKTRONSKE KNjIGE I NOVA DIMENZIJA ČITANjA

UDK:004.738.5:655.41

Ključne reči: digitalizacija, elektronska knjiga, elektronsko izdavaštvo, uređaji za čitanje elektronskih knjiga, čitanje

Sažetak: Razvoj tehnologije doprineo je tome da se broj knjiga u elektronskom formatu svakodnevno uvećava. Pristup elektronskim knjigama omogućavaju, besplatno ili uz novčanu nadoknadu, izdavači i distributeri elektronskih izdanja. U Srbiji postoji nekoliko izdavača koji se bave izdavanjem knjiga u elektronskom formatu, a primetan je i porast digitalnih biblioteka koje omogućavaju pristup elektronskim knjigama. Elektronske knjige mogu se čitati na računarima, laptopovima, tabletima i pametnim telefonima, ali su za duže čitanje najpogodniji čitači elektronskih knjiga. Jednostavan pristup, dvadesetčetvoročasovna dostupnost, ekonomičnost u smislu cene i prostora i druge prednosti elektronskih knjiga doprinose povećanju čitalačke publike.

 

                                                                                                       

 


NAUČNI RADOVI

Jovana Kovačević, Jelena Graovac

N-GRAMSKI ZASNOVANA KLASIFIKACIJA TEKSTA NA SRPSKOM JEZIKU PRIMENOM METODE STRUKTURALNIH PODRŽAVAJUĆIH VEKTORA

Miljana Mladenović

ONTOLOŠKO PREPOZNAVANjE RETORIČKIH FIGURA 

Tanja Ivanović

LEKSIČKA ANALIZA DVOČLANIH TERMINOLOŠKIH SINTAGMI ELEKTRODISTRIBUTIVNOG SISTEMA

Milena Milinković

Milena Obradović, Aleksandra Arsenijević, Mihailo Škorić

IZRADA MULTIMEDIJALNOG DOKUMENTA “YU ROK SCENA”

 

PRIKAZI

 

Vladan Devedžić, Milan Krstić

RAČUNARSTVO U DRUŠTVENIM NAUKAMA

Jelena Mitrović

PRIKAZ EUROLAN 2015 LETNjE ŠKOLE IZ RAČUNARSKE LINGVISTIKE