God. 16, br. ½, avgust 2016.
 

Milena Milinković
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

 
BIBLIOMETRIJSKA I CITATNA ANALIZA ČASOPISA SPATIUM

UDK001.3:050 SPATIUM"2009/2015"

Ključne reči: naučni časopis, Spatium, bibliometrijska analiza, citatna analiza, Srbija

SažetakRad predstavlja bibliometrijsku i citatnu analizu časopisa SPATIUM za period od 2009. do 2015. godine. U zadatom periodu Spatium je izlazio dva ili tri puta godišnje, od broja 19 do broja 34 tako da je ovom studijom obuhvaćeno 16 svezaka, odnosno 145 radova. Bibliometrijska analiza časopisa rađena je de visu (sa publikacijom u ruci), čime je obezbeđena autentičnost navedenih podataka. Analizom je prikazan broj radova, kategorizacija radova, broj autora, afilijacija autora, zastupljenost autora iz različitih država, prosečan broj referenci po radu, dužina tekstova, učestalost ključnih reči, ukupan broj recenzenata i njihova međunarodna zastupljenost. Citiranost časopisa urađena je na osnovu podataka preuzetih iz pretraživača i citatnih baza Scindeks, Google scholar i Scopus. U radu su predstavljene razlike u analizi citiranosti naučnog časopisa SPATIUM na primeru jednog rada.