Год. 16, бр. ½, август 2016.

 

Миљана Младеновић
Универзитет у Бeограду,
Математички факултет

 

 ОНТОЛОШКО ПРЕПОЗНАВАЊЕ РЕТОРИЧКИХ ФИГУРА

УДК: 811.163.41'322.2
Кључне речи: реторичке фигуре, компарација, класификација помоћу онтологије, WordNet
Cажетак: Аутоматско препознавање реторичких фигура (компарације, ироније, сарказма, хумора, метафоре и сл.) све чешће се користи у задацима обраде природног језика, пре свега за унапређење система класификације текста према осећањима, машинског превођења, али и система који анализирају језичке структуре на различитим нивоима. У овом раду предложена је метода аутоматског препознавања и класификације реторичких фигура из групе тропи која користи правила онтолошког закључивања у онтологији Српски ворднет (SWN). Евалуација методе изведена је над реторичком фигуром компарација, а статистичка оцена бинарног класификатора ROCкривом (AUC=0.696) указује да се он може успешно користити у решавању ове врсте задатака. За даље обучавање онтологије SWN, предложена је полу-аутоматска метода учења онтологије повећањем броја и врста релација које могу помоћи у откривању фигуративног говора у текстовима на српском језику. 
 

 

                                                                                                


НАУЧНИ РАДОВИ

 

Јована Ковачевић, Јелена Граовац

Н-ГРАМСКИ ЗАСНОВАНА КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ СТРУКТУРАЛНИХ ПОДРЖАВАЈУЋИХ ВЕКТОРА

Миљана Младеновић

ОНТОЛОШКО ПРЕПОЗНАВАЊЕ РЕТОРИЧКИХ ФИГУРА

Тања Ивановић

ЛЕКСИЧКА АНАЛИЗА ДВОЧЛАНИХ ТЕРМИНОЛОШКИХ СИНТАГМИ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

Милена Милинковић

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Гордана Недељков

ЕЛЕКТРОНСКЕ КЊИГЕ И НОВА ДИМЕНЗИЈА ЧИТАЊА

Милена Обрадовић, Александра Арсенијевић, Михаило Шкорић

ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ДОКУМЕНТА “YU РОК СЦЕНА”

 

ПРИКАЗИ

Владан Девеџић, Милан Крстић

РАЧУНАРСТВО У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА

Јелена Митровић

ПРИКАЗ ЕУРОЛАН 2015 ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ ИЗ РАЧУНАРСКЕ ЛИНГВИСТИКЕ