God. 17, br. 1, 2017.

Marija Radojičić, Ranka Stanković
Univerzitet u Beogradu,
Rudarsko-geološki fakultet
 

Sebastijan Kaplar
Univerzitet u Novom Sadu,
Fakultet tehničkih nauka
 

PRIKAZ LETNjE ŠKOLE O PRETRAŽIVANjU VELIKIH POVEZANIH SKUPOVA PODATAKA
ZASNOVANOM NA KLjUČNIM REČIMA „KEYWORD SEARCH IN BIG LINKED DATA“

 


                                                                                                                        


NAUČNI RADOVI

Nikitas N. Karanikolas, Eleni Galiotu

ISKUSTVA U IZGRADNjI VIŠEDIJALEKATSKOG REČNIKA

Vasilije Milnović, Milena Kostić, Matea Milošević

ZAŠTITA I PROMOCIJA OSETLjIVOG ARHIVSKOG MATERIJALA IZ PRIVATNE BIBLIOTEKE LAZIĆ

Marija Pantić

OTVORENI OBRAZOVNI RESURSI I ZEMLjE U RAZVOJU: JEDAN KRITIČKI OSVRT

Mihailo Škorić

SVRSTAVANjE POJMOVA NA KONTINUALNOJ SKALI POZITIVNO-NEGATIVNO PREMA POLARITETU OSEĆANjA ZASNOVANO NA EMOTIKONIMA

 

STRUČNI RADOVI

Ana Savić

NORMATIVNA KONTROLA U SRBIJI

 

PRIKAZI

Milena Kostić, Vesna Vuksan, Zoran Bajin

IZLOŽBA „DIGITALNA ĆIRILICA“

Marija Radojičić, Ranka Stanković, Sebastijan Kaplar

PRIKAZ LETNjE ŠKOLE O PRETRAŽIVANjU VELIKIH POVEZANIH SKUPOVA PODATAKA ZASNOVANOM NA KLjUČNIM REČIMA „KEYWORD SEARCH IN BIG LINKED DATA“