God. 17, br. 1, 2017.

 

Ana Savić
Narodna biblioteka Srbije

NORMATIVNA KONTROLA U SRBIJI

 

UDK:025.342:006.44(497.11)

UDK: 025.342:004.65(497.11)

Ključne reči: normativna kontrola, srpska normativna datoteka ličnih imena, povezani otvoreni podaci

Sažetak: Rad opisuje proces stvaranja srpske normativne datoteke ličnih imena, njenog značaja za katalogizaciju, razvoj univerzalne bibliografske kontrole i srpske bibliotečke zajednice. Razmatra se normativna kontrola u 21. veku u svetu i opisuje se kao oruđe pomoću kojeg biblioteke učestvuju u agendi povezanih otvorenih podataka.

 

                                                                                                   


NAUČNI RADOVI

Nikitas N. Karanikolas, Eleni Galiotu

ISKUSTVA U IZGRADNjI VIŠEDIJALEKATSKOG REČNIKA

Vasilije Milnović, Milena Kostić, Matea Milošević

ZAŠTITA I PROMOCIJA OSETLjIVOG ARHIVSKOG MATERIJALA IZ PRIVATNE BIBLIOTEKE LAZIĆ

Marija Pantić

OTVORENI OBRAZOVNI RESURSI I ZEMLjE U RAZVOJU: JEDAN KRITIČKI OSVRT

Mihailo Škorić

SVRSTAVANjE POJMOVA NA KONTINUALNOJ SKALI POZITIVNO-NEGATIVNO PREMA POLARITETU OSEĆANjA ZASNOVANO NA EMOTIKONIMA

 

STRUČNI RADOVI

Ana Savić

NORMATIVNA KONTROLA U SRBIJI

 

PRIKAZI

Milena Kostić, Vesna Vuksan, Zoran Bajin

IZLOŽBA „DIGITALNA ĆIRILICA“

Marija Radojičić, Ranka Stanković, Sebastijan Kaplar

PRIKAZ LETNjE ŠKOLE O PRETRAŽIVANjU VELIKIH POVEZANIH SKUPOVA PODATAKA ZASNOVANOM NA KLjUČNIM REČIMA „KEYWORD SEARCH IN BIG LINKED DATA“