God. 17, br. 1, 2017.

Mihailo Škorić
Univerzitet u Beogradu

 

SVRSTAVANjE POJMOVA NA KONTINUALNOJ SKALI POZITIVNO-NEGATIVNO
PREMA POLARITETU OSEĆANjA ZASNOVANO NA EMOTIKONIMA

 

UDK:811.163.41’322.2

Ključne reči: istraživanje podataka, polaritet osećanja, ekstrakcija informacija, emotikoni, tekst na vebu

Sažetak: Cilj ovog rada je skretanje pažnje na mogućnost korišćenja teksta na vebu obeleženog emotikonima i drugim određivačkim niskama u sentimentalnoj analizi jezički nezavisnog korpusa. On uvodi nekoliko novina u postojeću istraživačku okosnicu i testira njihovu uspešnost. Takođe, prikazuje softverski alat specijalno napravljen u tu svrhu, objašnjava sistem njegovog rada u izradi baze podataka sa pojmovima koji odražavaju određeni stepen osećanja i daje uputstvo za njegovo korišćenje. Osim toga, prikazuje i softverski alat za testiranje baze podataka i daje primere analize dobijenih rezultata.

 

                                                                                                


NAUČNI RADOVI

Nikitas N. Karanikolas, Eleni Galiotu

ISKUSTVA U IZGRADNjI VIŠEDIJALEKATSKOG REČNIKA

Vasilije Milnović, Milena Kostić, Matea Milošević

ZAŠTITA I PROMOCIJA OSETLjIVOG ARHIVSKOG MATERIJALA IZ PRIVATNE BIBLIOTEKE LAZIĆ

Marija Pantić

OTVORENI OBRAZOVNI RESURSI I ZEMLjE U RAZVOJU: JEDAN KRITIČKI OSVRT

Mihailo Škorić

SVRSTAVANjE POJMOVA NA KONTINUALNOJ SKALI POZITIVNO-NEGATIVNO PREMA POLARITETU OSEĆANjA ZASNOVANO NA EMOTIKONIMA

 

STRUČNI RADOVI

Ana Savić

NORMATIVNA KONTROLA U SRBIJI

 

PRIKAZI

Milena Kostić, Vesna Vuksan, Zoran Bajin

IZLOŽBA „DIGITALNA ĆIRILICA“

Marija Radojičić, Ranka Stanković, Sebastijan Kaplar

PRIKAZ LETNjE ŠKOLE O PRETRAŽIVANjU VELIKIH POVEZANIH SKUPOVA PODATAKA ZASNOVANOM NA KLjUČNIM REČIMA „KEYWORD SEARCH IN BIG LINKED DATA“