God. 17, br. 1, 2017.

 

Marija Pantić

Univerzitet u Beogradu,
Filološki fakultet

 

OTVORENI OBRAZOVNI RESURSI I ZEMLjE U RAZVOJU: JEDAN KRITIČKI OSVRT

 

UDK: 37.014 (1-773)

Ključne reči: otvoreni obrazovni resursi, zemlje u razvoju, globalizacija, nejednakost

Sažetak: Ovaj rad se bavi globalnim društveno-ekonomskim kontekstom pojave otvorenih obrazovnih resursa i njihove posebne uloge u obrazovnim sistemima zemalja u razvoju. Centralno mesto dato je samom pojmu obrazovanja, koji će biti razrađen kroz odabrane kritike i analize reformi obrazovnih sistema, kao i pitanja osnovnih uslova, metoda podučavanja i očekivanih rezultata u obrazovanju. Posebna pažnja posvećena je globalnom siromaštvu, odnosno nejednakom globalnom razvoju, a u skladu s tim i sve agresivnijoj reprodukciji postojećih društveno-ekonomskih odnosa kroz nejednako obrazovanje. Razmatranje ovih opštih uslova za rezultat ima neizbežno skeptičan i kritički pristup ideološkim, tehnološkim i pedagoškim aspektima inicijativa koje kreiraju i promovišu otvorene obrazovne resurse.


                                                                                                              


NAUČNI RADOVI

Nikitas N. Karanikolas, Eleni Galiotu

ISKUSTVA U IZGRADNjI VIŠEDIJALEKATSKOG REČNIKA

Vasilije Milnović, Milena Kostić, Matea Milošević

ZAŠTITA I PROMOCIJA OSETLjIVOG ARHIVSKOG MATERIJALA IZ PRIVATNE BIBLIOTEKE LAZIĆ

Marija Pantić

OTVORENI OBRAZOVNI RESURSI I ZEMLjE U RAZVOJU: JEDAN KRITIČKI OSVRT

Mihailo Škorić

SVRSTAVANjE POJMOVA NA KONTINUALNOJ SKALI POZITIVNO-NEGATIVNO PREMA POLARITETU OSEĆANjA ZASNOVANO NA EMOTIKONIMA

 

STRUČNI RADOVI

Ana Savić

NORMATIVNA KONTROLA U SRBIJI

 

PRIKAZI

Milena Kostić, Vesna Vuksan, Zoran Bajin

IZLOŽBA „DIGITALNA ĆIRILICA“

Marija Radojičić, Ranka Stanković, Sebastijan Kaplar

PRIKAZ LETNjE ŠKOLE O PRETRAŽIVANjU VELIKIH POVEZANIH SKUPOVA PODATAKA ZASNOVANOM NA KLjUČNIM REČIMA „KEYWORD SEARCH IN BIG LINKED DATA“