Год. 17, бр. 1, 2017.

Ана Савић
Народна библиотека Србије

 

НОРМАТИВНА КОНТРОЛА У СРБИJИ

 

УДК:025.342:006.44(497.11)

УДК: 025.342:004.65(497.11)

Кључне речи: нормативна контрола, српска нормативна датотека личних имена, повезани отворени подаци

Сажетак: Рад описује процес стварања српске нормативне датотеке личних имена, њеног значаја за каталогизацију, развој универзалне библиографске контроле и српске библиотечке заједнице. Разматра се нормативна контрола у 21. веку у свету и описује се као оруђе помоћу којег библиотеке учествују у агенди повезаних отворених података.

 

                                                                                                   


НАУЧНИ РАДОВИ

 

Никитас Н. Караниколас, Елени Галиоту

ИСКУСТВА У ИЗГРАДЊИ ВИШЕДИJАЛЕКАТСКОГ РЕЧНИКА

Василиjе Милновић, Милена Костић, Матеа Милошевић

ЗАШТИТА И ПРОМОЦИJА ОСЕТЉИВОГ АРХИВСКОГ МАТЕРИJАЛА ИЗ ПРИВАТНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЛАЗИЋ

Мариjа Пантић

ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВНИ РЕСУРСИ И ЗЕМЉЕ У РАЗВОJУ: JЕДАН КРИТИЧКИ ОСВРТ

Михаило Шкорић

СВРСТАВАЊЕ ПОJМОВА НА КОНТИНУАЛНОJ СКАЛИ ПОЗИТИВНО-НЕГАТИВНО ПРЕМА ПОЛАРИТЕТУ ОСЕЋАЊА ЗАСНОВАНО НА ЕМОТИКОНИМА

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Ана Савић

НОРМАТИВНА КОНТРОЛА У СРБИJИ

 

ПРИКАЗИ

Милена Костић, Весна Вуксан, Зоран Баjин

ИЗЛОЖБА „ДИГИТАЛНА ЋИРИЛИЦА“

Мариjа Радоjичић, Ранка Станковић, Себастиjан Каплар

ПРИКАЗ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ О ПРЕТРАЖИВАЊУ ВЕЛИКИХ ПОВЕЗАНИХ СКУПОВА ПОДАТАКА ЗАСНОВАНОМ НА КЉУЧНИМ РЕЧИМА „KEYWORD SEARCH IN BIG LINKED DATA“