Год. 17, бр. 1, 2017.

Никитас Н. Караниколас, Елени Галиоту
Технолошко-образовни институт у Атини,
Одсек за информатику

 

ИСКУСТВА У ИЗГРАДЊИ ВИШЕДИJАЛЕКАТСКОГ РЕЧНИКА

 

УДК: 811.14’06’374’282.2

Кључне речи:рачунарска дијалектологија, дијалекатска лексикографија, електронски речници, лексички ресурси, савремени грчки дијалекти, малоазијски грчки

Сажетак:Рад представља искуства стечена током комплетног циклуса изграђивања електронског дијалекатског речника. Иновативност представљеног приступа огледа се у осмишљавању речника који је вишедијалекатски (тројезични), при чему су три дијалекта супротстављена једном циљном језику. Наш приступ отвара могућности које не би биле доступне при раду са три једнојезична дијалекатска речника. Поред наведеног, током успостављања и активирања система искрсавали су веома специфични захтеви за унапређивање система, иницирани од стране корисника, који су се односили посебно на фазу анализе. Стечена искуства и изнађена решења током тежње ка крајњој оптимизацији система у циљу испуњавања свих захтева могу бити корисна за за истраживања и пројекте сличне намене.

 

                                                                                                    


НАУЧНИ РАДОВИ

 

Никитас Н. Караниколас, Елени Галиоту

ИСКУСТВА У ИЗГРАДЊИ ВИШЕДИJАЛЕКАТСКОГ РЕЧНИКА

Василиjе Милновић, Милена Костић, Матеа Милошевић

ЗАШТИТА И ПРОМОЦИJА ОСЕТЉИВОГ АРХИВСКОГ МАТЕРИJАЛА ИЗ ПРИВАТНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЛАЗИЋ

Мариjа Пантић

ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВНИ РЕСУРСИ И ЗЕМЉЕ У РАЗВОJУ: JЕДАН КРИТИЧКИ ОСВРТ

Михаило Шкорић

СВРСТАВАЊЕ ПОJМОВА НА КОНТИНУАЛНОJ СКАЛИ ПОЗИТИВНО-НЕГАТИВНО ПРЕМА ПОЛАРИТЕТУ ОСЕЋАЊА ЗАСНОВАНО НА ЕМОТИКОНИМА

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Ана Савић

НОРМАТИВНА КОНТРОЛА У СРБИJИ

 

ПРИКАЗИ

Милена Костић, Весна Вуксан, Зоран Баjин

ИЗЛОЖБА „ДИГИТАЛНА ЋИРИЛИЦА“

Мариjа Радоjичић, Ранка Станковић, Себастиjан Каплар

ПРИКАЗ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ О ПРЕТРАЖИВАЊУ ВЕЛИКИХ ПОВЕЗАНИХ СКУПОВА ПОДАТАКА ЗАСНОВАНОМ НА КЉУЧНИМ РЕЧИМА „KEYWORD SEARCH IN BIG LINKED DATA“